Hur registerar jag mina timmar, hur slipper jag in i Teams?

Under hösten och ännu under de kommande veckorna är det många inom social- och hälsovården som deltar i regionens utvecklingsprojekt för social- och hälsovården. Aster Botnia, beredningen för Välfärdsområdet och statligt finansierade sote-utvecklingsprojekt har ett tätt samarbete, men även sina egna tillvägagångssätt.

Resursansvariga Johanna Becker ger sakkunniga och förmän råd i praktiska saker gällande frågor som gäller Aster Bothnia.

- Sakkunniga och resurskontaktpersoner kan vara i kontakt med mig gällande frågor om gäller projektarbete och resurser. Jag hjälper till om Teams krånglar, om man har frågor om timlistorna eller om man är intresserad av projektet och vill komma med som sakkunnig.

Eftersom många av de sakkunniga deltar i flera olika projekt har timregistreringarna varit aktuella under hösten. Exempelvis uppdrag gällande kartläggning av nuläget kan komma från olika aktörer, men materialet används i stor utsträckning i olika projekt.

- Vi har ett tätt samarbete projekten emellan, men det är viktigt att de sakkunniga registrerar sina använda timmar rätt. Timmar som ska ersättas från Aster Bothnia får inte registreras på något annat projekt, eller tvärtom. Om man är osäker, vilket projekt man arbetat för kan man kontrollera med den som sammankallat mötet eller med projektchefen som gett uppdraget, förklarar Johanna Becker

Vårens tidtabeller planeras

Resursansvarig Johanna BeckerVi går genom och uppdaterar timregistreringsblanketten och anvisningarna som bäst, eftersom det visat sig att registreringen och uppföljningen inte varit helt okomplicerad.

- Vi hoppas kunna ta ibruk ett uppdaterat timregistreringssystem från och med näst år. Vi informerar resurskontaktpersonerna och de sakkunniga direkt då blanketten och anvisningarna är klara, berättar Becker.

Höstens arbetsgrupper är på slutrakan men arbetet fortsätter under våren. Vårens tidtabeller planeras som bäst och vi informerar vartefter de klarnar till sakkunniga och resurskontaktpersonerna så att även berörda förmän hålls uppdaterade om de sakkunnigas roll i projektarbetet.

- I Teams-kanalen för Aster Bothnias sakkunniga informerar vi om aktuella saker, informationstillfällen m.m. Jag vill påminna de sakkunniga att använda Teams som arbets- och kommunikationsverktyg så aktivt som möjligt, uppmanar Becker.

Tillbaka till projektnyheter