Farväl till utskrifter, välkommen elektroniska arbetsverkstyg

Under vårens sista virtuella kaffestund med Aster Bothnia fördes diskussion kring social- och hälsovårdens framtida arbetssätt och behov. Över 80 yrkesutbildade inom social- och hälsovård från olika håll i Österbotten medverkade vid Teams-tillfället.

Under tillfället bads deltagarna att fundera över, vad skulle de vilja få bort och vad vill de ha istället. För många av deltagarna kretsade tankarna kring utskrifter och fax.

“ Många onödig mail blir skickade och många viktiga mail drunknar i mängden. Fastän vi lever i ett papperslöst samhälle som det så vackert heter så har vi enormt mycket papper. Fler diigitala alternativ för både personal och kunder skulle underlätta”.

Pappersremisser, pappersblanketter och fax samt dubbelkontroll av uppgifter skulle många vilja få bort. I diskussionen konstaterades dock att klienten och patienten måste få behålla möjligheten att exempelvis få förhandsblanketter och kallelser till pappers om de så vill.

Mot ökade elektroniska tjänster

Av framtiden önskade man speciellt flera elektroniska möjligheter till klienter och patienter gällande tidsbokning och inlämnande av förhandsuppgifter samt större synlighet och användarbarhet i realtid både för de yrkesutbildade och klienter och patienter.

“Automatiska påminnelser om planerade uppföljningsbesök gällande olika åkommor, ibland kunde flera saker följas upp på samma gång och inte kräva 3-4 besök”.

På de yrkesutbildades önskelista fanns även en gemensam internationell medicinlista samt artificell intelligens och robotik i rutimässiga uppgifter.

Vi sparar alla de kommentarer och önskemål som framkommit vid tillfället och använder dem då definitionsarbetet fortsätter och verksamhetsutvecklingsarbetet tar vid i leveransprojektet. Om du har tankar om framtida arbetssätt och redskap, vilka du önskar få bort eller som du önskar ska ersätta de gamla, kan du skicka ett meddelande till projektkontoret via kontaktformuläret på våra webbsidor.

Vi fortsätter i höst!

Vårens kaffestunder har hållits och vi blickar nu mot hösten. Tack till alla deltagare!

Kaffestunderna fortsätter i höst tillsammans med Österbottens välfärdsområde och de övriga utvecklingsprojekten inom social- och hälsovård, dvs. Framtidens SoteCentral och Strukturreformsprojektet. Vi samlas första gången till gemensam kaffestund 26.8. Tidtabell och mer information och tidtabell publiceras i augusti på Aster Bothnias webbsidor.

Tillbaka till Aktuellt