Startskottet för höstens arbete

Vid Aster Bothnias projektkontor innebär augusti att projektetarbetet kör igång igen. Efter en lugnare period under sommaren har de första regelbundna mötena dragit igång och arbetsgrupperna ska inleda sitt arbete både i Aster Bothnia såväl som i gemensamma Aster.

Den 5:e augusti samlades Aster Bothnias projektteam till ett gemensamt introduktions- och kick off –tillfälle tillsammans med de övriga beställarorganisationerna, Aster-kundorganisationen och systemleverantören Cerners representanter. I programmet för dagen deltog man på distans från flera olika håll i Finland.

Under våren och sommaren har nya medlemmar anslutit sig till projektteamen, men den gemensamma introduktionsdagen fungerade även som inledning för hastens arbete för dem som även arbetat längre inom Aster.

Socialvårdens förändringsledare Marja Mustonen presenterade Aster Bothnia för de andra beställarna och var nöjd med dagens upplägg.

- Sådana här gemensamma dagar som rör hela Aster-organisationen är viktiga ur en kommunikativ synvinkel men fram för allt för samhörighetskänslan. Cerners presentation ingav förtroende för leverantörens kapacitet och vilja att tillsammans med oss bygga upp bästa möjliga system enkom för våra behov, berättar Marja.

- De gav oss uppfattningen att de vill göra ett ordentligt grundläggande arbete tillsammans med oss för att projektet ska lyckas.

Det grundläggande arbetet inleds genom att kartläggga nuläget och framtida behov nu redan från augusti då de sakkunniga från sjukvårdsdistriktets medlemskommuner deltar i de första arbetsgrupperna.

Kommunikationsexpert Varpu Saari, Projektassistent Johanna Becker, Teknisk direktör Tuomo Iso-Aho, Projektkoordinator Jenni Tynjälä, Socialvårdens förändringsledare Marja Mustonen och Hälsovårdens projektchef Carola Wisur-Hokkanen deltog i Asters introduktionsdag från projektkontoret i Vasa.

Tillbaka till Aktuellt