Samarbete är kommunikatörens socker och salt

Varpu SaariAster Bothnias kommunikationsexpert Varpu Saari skulle inte kunna föreställa sig en dag utan kontakt med andra projektsakkunniga. Kommunikationsexpertens roll är lite av en kock, som komponerar en näringsrik portion av ingredienserna som de projektsakkunniga erbjuder.

Hur kom du med i Aster Bothnia –projektet?
I slutet av år 2019 sökte man en kommunikationsexpert till Aster Bothnia –projektet. Jag sökte och valdes, och i januari 2020 gjorde jag ett språng in i det okända från näthandelskommunikation till utvecklingsarbete inom social- och hälsovårdssektorn. Jag har tidigare arbetat inom olika kommunikationsuppgifter, bl.a. som redaktör, innehållsproducent och även i olika projekt, men social- och hälsovården har alltid intresserat mig i och med närheten till människor och den viktiga uppgiften att hjälpa andra. Just det här med att hjälpa andra och hur jag med min insats kan hjälpa andra fick mig att anta ny utmaningar.

Vad gör Aster Bothnias kommunikationsexpert?
Till kommunikationsexpertens uppgifter hör både extern och intern kommunikation. Extern kommunikation är exempelvis meddelanden, webbsidor och olika infotillfällen till olika målgrupper. Intern kommunikation handlar då mera om ärenden i anslutning till projektkontorets dagliga arbete. Jag ser mitt arbete framför allt som en stödfunktion. Precis alla inom projektet kommunicerar, det hör ju till allas dagliga arbetsuppgifter. Innehållet, alltså ”biffen”, kommer från andra, men min uppgift är att krydda och steka den, alltså hjälper jag våra yrkesutbildade att formulera viktiga saker till ätbara helheter. Jag fungerar som informationsförmedlare och förbereder olika texter och visuella material till vår personal och till sakkunniga som deltar i projektarbetet.

Vilka är dina viktigaste samarbetsparter?
Samarbetsparterna i det här arbetet är många och det är utan tvekan arbetets socker och salt! Ingen kan arbeta ensam i ett sådant här omfattande projekt – och behöver lyckligtvis inte göra det heller. Inom projektkontoret har jag mest samarbete med projektkoordinatorn, förändringsledarna och utbildningschefen, samt projektledningen tillsammans med vilken riktlinjerna för kommunikationens innehåll dras upp. Tillsammans med de andra beställarorganisationernas kommunikationssakkunniga har vi veckovisa möten var vi planerar material och innehåll som betjänar hela Aster.

Aster Bothnias har också tät kontakt med kommande Österbottens välfärdsområde. Vi diskuterar innehåll och planerar kommunikationen tillsammans med välfärdsområdets kommunikationsdirektör och andra kommunikationssakkunniga inom social- och hälsovården. Det är teamarbete när det som bäst.

Vad är mest utmanande i ditt arbete?
Tidsplanering är alltid en utmaning. Aster är tidsmässigt ett väldigt långt projekt och samtidigt pågår här i Österbotten den största reformen i social- och hälsovårdens historia, då Österbottens Välfärdsområde bereds och inleder sin verksamhet från och med år 2022. Det att aktuell information om hur arbetet i Aster Bothnia framskrider skulle nå alla yrkesutbildade samtidigt är i princip omöjligt i det här skedet. Alla kommuner och organisationer har sina egna kanaler och egna sätt att informera sin personal. Då Välfärdsområdet inleder sin verksamhet och alla yrkesutbildade får ett nytt, gemensamt intranät blir också informationstillgängligheten mera jämlik. I det skedet har vi också hunnit längre inom projektet och har också mera konkreta saker att berätta.

Många yrkesutbildade inom social- och hälsovården medverkar redan nu som sakkunniga i Aster Bothnia –projektet, men största delen av de yrkesutbildade vet just ingenting om oss ännu. Vi strävar efter att vi ska bli så bekanta för regionens yrkesutbildade att det är lätt att kontakta oss alltid då det uppstår frågor i anslutning till projektet.

Var hittar vi dig då du stämplat ut för arbetsdagen?
Jag tycker om att röra på mig så mig kan man hitta på en joggingtur eller tillsammans med min äkta hälft och våra två barn vid bobollsplanen, i skidspåret, i slalombacken eller annars bara utomhus. Vi tillbringar också mycket tid vid min makes hemgård, som för oss fungerar som en slags sommarstuga. Där får själen vila, då man sitter på bastuterrassen och ser då solen går ner över sädesfälten.

Tillbaka till Projektnyheter