Videoserier presenterar Asters målsättningar och nyttan för de yrkesutbildade

Hur kan den yrkesutbildade dra nytta av elektroniska tjänster, vad innebär gemensamma kunder och hur kan man inverka på klient- och patientsäkerheten genom ett gemensamt klient- och patientdatasystem? På dessa frågor försöker man svara i videoserierna som skapats för social- och hälsovårdens yrkesutbildade.

I videorna berättar yrkesutbildade inom social- och hälsovården om bakgrunden och syftet till utvecklingsarbetet som görs för verksamheten och datasystemet, samt vilken konkret nytta den yrkesutbildade kommer att ha av Aster-systemet.

Aster samarbetsorganisationen och alla beställarorganisationer producerar videor och dessa kommer under våren publiceras på Asters webbsidor. I det här skedet finns tre videor publicerade och man kan till videon välja finska eller svenska undertexter.

Du kommer väl ihåg att du från webbsidorna också hittar bloggtexter som de som deltar i Aster arbetet har skrivit. Bloggtexter skrivna av Aster Bothnias representanter publiceras också på Aster Bothnias webbsidor, men alla bloggtexter finns sammanställda på samarbetsorganisationens webbsidor.