Definitionsarbetsgrupperna sammanträder virtuellt

Aster Bothnias regionala definitionsarbetsgrupper har övergått till distansarbete tillsvidare. Distansarbete är i första hand en försiktighetsåtgärd i och med Covid-19 –situationen, men arbetssätten utvecklas även vidare på basen av den feedback som grupperna gett.

I nuläget sker de redan schemalagda mötena via Teams.

- Vi följer med hur läget utvecklas och situationen, ämnet och behovet avgör arbetssättet, berättar projektchef Elina Friederiksen.

En del arbetsgrupper har redan avslutat sina arbetssessioner medan andra inleder sitt arbete inom de närmsta veckorna. Hittills har definitionsarbete gjorts i 14 olika grupper och behandlat bl.a. läkemedelsordination, dokumentation, tidsbokning, barnskydd samt missbrukar- och mentalvårdstjänster.

- På basen av den feedback vi har fått från arbetsgrupperna utvecklar vi deltagar- och påverkningsmöjligheterna. Förutom virtuella möten kan vi göra förfrågningar, kartläggningar och elektroniskt bearbeta gemensamt förberett material, berättar förändringsledare Mirjam Jern-Matintupa.

- Det här underlättar situationen för de sote-sakkunniga, då de inte behöver resa till mötena. På samma gång kan deltagarna välja den tidpunkt som passar dem bäst att delta i arbetet.

I definitionsarbetsgrupperna ligger fokus nu på att kartlägga nuläget och framtidens nya, gemensamma verksamhetsprocesser och arbetssätt.  

Satu Järvinen, Mirjam Jern-Matintupa samt Carola Wisur-Hokkanen håller mångprofessionella arbetsgruppen

Servicearkitekt Satu Järvinen, förändringsledare Mirjam Jern-Matintupa samt hälsovårdens projektchef Carola Wisur-Hokkanen höll mångprofessionella arbetsgruppen för Dokumentation förra veckan.