Aster Bothnia

Aster Botnia är ett omfattande utvecklingsprojekt inom den offentliga social- och hälsovårdsverksamheten, vilket inkluderar anskaffningen av ett nytt klient- och patientdatasystem, för hela Vasa sjukvårdsdistrikt.  

Alla Österbottens 13 kommuner har förbundit sig till projektet, vars målsättning är att förenhetliga verksamhetsprocesser och säkra förutsättningarna att möta de behov klienter och patienter har i framtiden. Mer om målsättningarna kan du läsa här.  

I Österbotten vet man att samarbete lönar sig. Därför lönar det sig också att samarbeta kring ett omfattande verksamhetsutvecklingsprojekt. Anskaffandet av ett nytt klient- och patientdatasystem görs tillsammans med Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax (ESSOTE*), Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt (KSSHP*) och Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Norra Karelen (Siun Sote*).

Samarbetet effektiverar resursanvändningen och fördelarna med nya enhetliga verksamhetsprocesser kan snabbare tas i bruk. Dessutom tjänar gemensamma erfarenheter och insamlad know-how från projektets olika skeden alla organisationer.  

Aster Bothnias uppgift är att se till att de regionala social- och hälsovårdsaktörernas yrkeskunskap tillämpas och se till att regionens röst blir hörd i projektets alla skeden.

* Innehållet enbart på finska.