Gemensamt Aster

Ett nytt klient- och patientdatasystem som stöder nya arbetssätt är en betydande anskaffning, varför den görs tillsammans med Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt (KSSHP*), Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax (ESSOTE*) och Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Norra Karelen (Siun Sote*), vilka kallas också beställarorganisationer. Aster Bothnia är en av beställarorganisationerna.  

Aster kundorganisation är en organisation som har grundats för dessa fyra organisationer. Aster kundorganisation är fysiskt belägen i Jyväskylä och som administrativt hör under Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt. Kundorganisation Aster är en kund till systemleverantören.  

Aster ansvarar för  

- planering och koordinering av klient- och patientdatasystemets förverkligande

- definiering och koordinering av gemensamma verksamhetsmodeller

- koordinering av beställarorganisationernas tekniska ibruktagning

- koordinering av fortsatta tjänster

Beställarna ansvarar för att planera, förverkliga och ta i bruk de nya verksamhetsmodellerna och det nya systemet för social- och hälsovården.  

Du kan läsa mer om kundorganisationen här*.  

* Innehållet enbart på finska.

Asters gemensamma logo symboliserar upplysning och informationsflöde

Läs mer

Bekanta dig med Österbottens Aster Bothnia -projektteam!

Läs mer