En stjärna som fokuserar på välmående

En stjärna, som blinkar mot välmående. Alltså fokus på välmående.

Namnet Aster härstammar från antikens Grekland (ἀστήρ, astér) och betyder stjärna. Asters logo och kännetecken antyder bokstaven A och hänvisar till namnet Aster, en femuddig stjärna som symboliserar nätverkande, informationsflöde och upplysning.

Av linjerna avbildas en korsande stig, vid vilka Asters tre sammanlänkade tjänster hittas – specialsjukvården, primärhälsovården och socialvården.

Färgskalan återspeglar välmåendets glödande energi samt servicestigens och informationsflödets gång i systemet.

Aster logon bildar en stjärna som antyder bokstaven A.

Aster är det namn som förenar alla fyra aktörer som deltar i projektet för ett nytt klient- och patientdatasystem. Alla beställare, alltså sjukvårdsdistrikt eller samkommun, har bildat ett eget namn utgående från Aster till sitt delprojekt. Vasa sjukvårdsdistrikts regionala projekt kallas för Aster Bothnia, som hänvisar till Österbotten.

 

Asters slogan, Med fokus på välmående (finska; Hyvinvoinnin tähden), sammanfattar kärnan i vår verksamhet: vi skapar förutsättningar för verksamhetsförändring samt främjar klienternas och patienternas heltäckande hälsa och välmående genom att erbjuda innovativa och effektiva verktyg för social- och hälsovården. Vi arbetar tillsammans för klienten och patienten.