Aster Bothnias huvudprojekt

Aster Botnia är ett omfattande projekt och arbetet delas upp olika huvudprojekt. Föreberedelserna för de nya arbets- och verksamhetssätten och det nya Aster-systemet sker i sex huvudprojekt. Dessa är:

  • Sote-integration
  • Sote-stödtjänster
  • Socialvård
  • Hälsovård
  • Rapportering och ledning genom information
  • Elektroniska tjänster

Det centrala stödprojektet för huvudprojekten är det tekniska projektet, vars målsättning är att hitta en fungerande IT-systemhelhet för Aster Botnias klient- och patientdatasystem.

Huvudprojekten spjälks upp i olika innehållshelheter, vilka kompletteras och preciseras under projektets gång. I huvudprojektet sker både regionalt utvecklingsarbete samt förberedande arbete i anslutning till det gemensamma systemet. Alla fyra beställarorganisationers gemensamma utvecklingsarbete förbereds först regionalt och bearbetas därefter i arbetsgrupper tillsammans med leverantören.

Bilden visar projektets huvudprojekt: socialvård, hälsovård, sote-stödtjänster, elektroniska tjänster, rapportering och ledning genom information , sote-integration och teknik. På bilden finns även regionens sote-sakkunniga, som medverkar i alla huvudprojekt.

Varje huvudprojekt har en projektchef som ansvarar för innehållet i sitt projekt. Under huvudprojektet verkar underprojekt  eller arbetsgrupper beroende på helheternas sammansättning. I dessa mångprofessionella underprojekt och arbetsgrupper medverkar hundratals sote-sakkunniga från olika håll i Österbotten.

Fastän projekten har bestämda innehållshelheter görs social- och hälsovårdens utvecklingsarbete gemensamt. Exempelvis definitionsarbetet görs under något av huvudprojekten, men i praktiken samarbetar man över projektgränserna eftersom de identifierade gränssnitten och de gemensamma behoven är många. Exempelvis är bedömningen av vård- och servicebehovet ett sådant gränssnitt var man går genom social- och hälsovårdens processer och definierar gemensamma verksamhetssätt.

Alla sex huvudprojekt har egna gränssnitt till det tekniska projektet. Projektens arbete stöds av förändringsledning, arkitektur och testning samt av de sakkunniga inom utbildning och kommunikation.

Uppdelningen i huvudprojekt är motsvarande i alla fyra beställarorganisationer samt i den gemensamma Aster-sammartbetsorganisationen. Projektchefernas motsvarigheter i Aster-sammarbetsorganisationen är produktägarna.

Läs mer om Aster Bothnias skeden