Asters tågordning

Social- och hälsovårdens gemensamma datasystem och förenhetligande verksamhetsprocesser på landskapsnivå har redan länge varit regionens ambition. Då projektförberedelserna inleddes 2018 fanns åtskilliga datasystem för social- och hälsovården inom sjukvårdsdistriktets område.  

Olika alternativ utreddes men man konstaterade att anskaffningen av ett nytt datasystem är alldeles för tidskrävande och dyrt för att påbörjas ensam. Därför gick Vasa sjukvårdsdistrikt och dess medlemskommuner med i Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikts påbörjade konkurrensutsättning för ramavtal.  

Projektets konkurrensförfarande avslutades i slutet av mars 2020 då Cerner Ireland Limited valdes som systemleverantör. Du kan läsa mer om Cerner på Aster-sammarbetsorganisationens webbsidor*.

Aster Bothnias faser: Upphandlingsprojekt, Planeringsprojekt, Leveransprojekt, Kontinuerlig utveckling

Efter upphandlingsbeslutet inleddes projektets första skede, nämligen planeringsprojektets förberedelse. Planeringsskedet pågår  från september 2020 till hösten 2021.

Planeringsprojektet är uppdelat i tre olika skeden: planering-, definitions- och bekräftelseskede.

Planerignsprojektets tidtabell

Under leveransprojektet utförs tekniskt förverkligande, testning, utbildning och till slut ibruktagning. Ett tätt samarbete upprätthålls med kommunerna och sjukvårdsdistriktet under projektets gång. Utbildningar och workshoppar ordnas för sote-sakkunniga, så att alla säkert hinner bekanta sig med det nya systemet och de nya arbetssätten tills ibruktagningen av systemet inleds år 2024.

Ibruktagningen sker stegvis så att de nya arbetssätten och det nya systemet har tagits i bruk inom social- och hälsvården i Vasa sjukvårdsdistrikt år 2025.

Då de nya sätten att arbeta och datasystemet är i bruk, övergår man till kontinuerlig utveckling. I praktiken innebär det finjusteringar, förbärringar och förändringar i arbetsverktygen och  arbetssättten, vartefter användarna erhåller mer erfarenhet och insyn samtidigt som en ständigt föränderlig arbetsmiljö skapar nya behov.

*Innehållet enbart på finska.