Med klienten och patienten i fokus

Syftet med Aster Bothnia -projektet är att skapa nytta för både klienter och patienter såväl som för social- och hälsovårdsaktörer samt för det regionala ledningsarbetet. Utgångspunkten för omfattande och tillgängliga social- och hälsovårdstjänster är invånarnas välmående, nu och i framtiden.   

1.  Projektets målsättning är att utveckla gemensamma tvåspråkiga service- och vårdprocesser för regionens aktörer inom primärvården, socialvården och specialsjukvården. Ett nytt, gemensamt datasystem tas i bruk för samtliga dessa aktörer.  

2.  Nya enhetliga arbetssätt förbättrar informationsgången samt klienternas, patienternas och arbetstagarnas säkerhet. Genom digitaliserade lösningar möjliggörs även klienter och patienter en aktivare roll och delaktighet i service och vård.  

3.  Ett nytt system möjliggör ledning genom kunskap och verksamhetsplanering. Med tillgång till omfattande uppgifter från hela regionen möjliggörs t.ex. att en specifik vård eller tjänst kan ordnas där den behövs mest.  

4.  Genom projektet möjliggörs kontinuerlig utveckling. Då nya verksamhetssätt och det nya systemet tagits i bruk, fortsätter arbetet i en aktiv utvecklingsorganisation.

Aster Bothnia. Illustrationsbild. Pojke med Aster-logon i bakgrunden.