Utvecklingsarbetets mångprofessionella team

Inom Österbottens projekt arbetare ett team bestående av experter inom social- och hälsovård, ICT-branschen samt utbildning, servicedesign och kommunikation.

Vår uppgift är att koordinera kartläggningen av befintliga arbetssät samt planera, definiera och förbereda nya gemensamma arbetssätt tillsammans med kommunerna. Dessa regional behov och arbetssätt förs fram och utvecklas tillsammans med övriga beställarorganisationer då det nya klient- och patientdatasystemet byggs upp.

Aster Bothnia. Illustrationsbild. Kvinna blickar framåt med Aster logon i bakgrunden.

Styrkan stavas samarbete

I projektet arbetar både arbetstagare från Vasa sjukvårdsdistrikt och från 2M-IT.

2M-IT är ett offentligt bolag som ägs av flera sjukvårdsdistrikt. Även Vasa sjukvårdsdistrikt hör till ägarna. 2M-IT producerar, upprätthåller  och utvecklar social- och hälsovårdsbranschens informationsteknologi, lösnings- och programtjänster.

Vi har ett tätt samarbete med den gemesamma Aster-sammarbetsorganisationen som är belägen i Jyväskylä samt kollegor vid de övriga beställarorganisationerna. En del av projektkontorets personal arbetar för projektet från olika håll i Finland.

Projektkontoret finns vid Olympia-kvarteret i centrum av Vasa. Kontaktuppgifter till projektkontorets personal hittas här.

Styrgruppen visar vägen för utvecklingsarbetet

Läs mer