Sakkunniga samlas över verksamhetsgränserna

I Aster Bothnia –projektet deltar från sjukvårdsdistriktets medlemskommuner sakkunniga från social- och hälsovården i projektets olika skeden. Sakkunniga från alla sote-områdens yrkesgrupper och stödtjänster från alla organisationer medverkar.

Under projektets planeringsprojekt (höst 2020-sommar 2021) samlas sakkunniga i arbetsgrupper, vilka beroende på uppgift kan vara väldigt övergripande och mångprofessionella eller på motsvarande sätt väldigt specifika för en viss funktion eller yrkegrupp. Vid genomgången av de tjänster och den vård en människa kan behöva under sin livscykel, behövs mod att tänka i nya banor ur ett klient- och patientperspektiv och över verksamhetsgränserna.

Vad gör arbetsgrupperna?

-        Kartlägger och registrerar regionens nuvarande arbets- och verksamhetsprocesser

-        Registrerar tydliga utvecklingsmål från nuläget

-        Begrundar och utvecklar nya, innovatiova och effektivare verksamhetssätt

En del sakkunniga arbetar deltid inom projektet, medan någon annans arbetsinsats tidsmässigt kräver bara några timmar. Oavsett roller och uppgifternas varaktighet är alla lika viktiga för projektets genomförande.

De sakkunnigas arbete leds av gruppledare, som ansvarar för arbetets framskridande, sammankallar arbetsgrupper och rapporterar arbetsresultaten vidare till projektcheferna. I arbetet med grupperna deltar även en analytiker, som har erfarenhet av både olika datasystem och av social- eller hälsovårdsbranschen.

Aster Bothnia. Illustrationsbild. Glad man ser rakt framåt med Aster logon i bakgrunden.

Nu kavlar vi upp ärmarna!

Om du vill medverka med din sakkunskap i utvecklingsarbetet, ta kontakt via kontaktformuläret eller skicka e-post direkt till vår resursansvarig Johanna Becker, johanna.becker(at)vshp.fi.

Om du medverkar som sakkunnig i projektet har du fått tillträde till ett digitalt arbetsutrymme. Ifall du har problem med tillgången till arbetsutrymmet, kontakta också i detta fall Johanna Becker.