Styrgruppens styr utvecklingsarbetet i rätt riktning

Aster Bothnia –projektets avancemang rapporteras till ICT-styrgruppen vid Vasa sjukvårdsdistrikt. Vajre medlemskommun är representerad i styrgruppen.

Styrgruppen fattar de stora besluten och tar ställning till projektgruppens förslag. Styrgruppen följer med projektets framsteg genom regelbundna sammanträden. Medlemmarna är viktiga länkar mellan projektet och kommunerna och för att försäkra att rätt sakkunniga fås med i projektet.

Styrguppens ordförande är Vasa sjukvårdsdistrikts regional IT-direktör Kimmo Tiira.

Aster Bothnia. Illustrationsbild. En utsträckt hand håller Asters logo.

Styrgruppens sammansättning:

Vasa: Teemu Lehtonen, Jukka Kentala

Laihela: Hannu Happonen

Jakobstad: Milla kallioinen, Pia-Maria Sjöström (social- och hälsovårdsverket i Jakobstad)

Korsholm: Nadja Suomela

Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård, K5: Peter Riddar

Vörå: Lisen Bäck

Malax: Yvonne Holming

Korsnäs: Marina Westerlund

Kristinestad: Anneli Ålgars

Närpes: Anna Wadén

Kaskö: Saara Juvonen-Engvall

Larsmo: Carola Löf

Pedersöre: Viktor Kock

Vasa sjukvårdsdistrikt: sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen, regional IT-direktören Kimmo Tiira, IT-direktör Pia Haglund, samt chefsöverskötare Arja Tuomaala och chefsöverläkare Peter Nieminen

2M-IT: Antti Ailio (anföranderätt)

Vid sammanträdena deltar även tf. projektchef Elina Friederiksen, projektkoordinator jenni Tynjälä samt projektassistent och mötessekreterare Johanna Becker