Information om webbtjänsten

Webbadressen www.asterbothnia.fi dirigerar besökaren till en underside på Vasa centralsjukhus webbplats.

Respons

Respons- och kontaktformuläret har utformatsmed sidans publiceringssystem. Respons eller kontaktförfrågningar som lämnas in via blanketten sands till en e-postmapp som är avsedd för Aster Bothnias kommunikationsgrupp som arbetar inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Du kan lämna respons anonymt. Om du vill att vi kontaktar dig, kom ihåg att ange dina kontaktuppgifter.

Uppföljning av besökarantalet på webbplatsen

Vi använder SiteImprove för att samla in statistik om bland annat antalet besökare, de populäraste sidorna och besökarnas ingångs- och utgångssidor. Vi använder dessa data för att utveckla webbtjänsten. 

Uppföljningen av besökardata bygger på cookies. I de flesta webbläsarna är det möjligt att blockera cookie-funktionen. Till exempel i Internet Explorer gör man det via Verktyg > Internetalternativ > Sekretess. Mer information om cookies finns på Kommunikationsverkets webbplats.