Vasa centralsjukhus nya H-byggnad blir klar år 2022

Projektalliansen Bothnia High 5 bygger Vasa centralsjukhus nya H-byggnad. Den nya H-byggnaden kommer att inhysa specialsjukvårds-, primärvårds- och socialvårdstjänster anordnade såväl av landskapet som av den privata sektorn. Via digitalisering och distansförbindelser kan kunderna erbjudas jämlik service oberoende av boningsort. I alliansmodellen planerar och genomför parterna projektet tillsammans.

Bothnia High 5: Nyheter och information från bygget

Så här rör du dig på området: Byggnadsplatsen är belägen mitt i ett sjukhusområde. Vänligen läs anvisningarna om hur du smidigt kan ta dig fram på Vasa centralsjukhus område i Sandviken.

Läs mer

Vi bygger friska utrymmen och en trygg miljö för sjukhusets kunder och anställda. Läs mer om den nya H-byggnaden.

Läs mer

Välkommen på en virtuell rundtur på den nya H-byggnadens byggarbetsplats!

Här kan du följa med hur H-byggnaden tar form. Titta på 360°-bilderna av byggplatsen uppifrån. Vi uppdaterar bildserien kontinuerligt.


Välj bildvinkel antingen från de röda prickarna på bilden eller från bilderna i nedre kanten av sidan. med hjälp av musen kan du flytta bilden åt sidorna, uppåt eller neråt. Du kan zooma in eller ut bilden med hjälp av musens rullningshjul.

Om du tittar via mobilen kan du flytta telefonen eller byta till en annan bildvinkel med pilknappen. Du kan zooma in eller ut bilden genom att använda dig av två fingrar.

“Inom alliansen arbetar vi alla tillsammans för projektets bästa.”
Markus Kaustinen
Projektchef, Bothnia High 5 -allians

De viktigaste målen för Bothnia High 5 är friska utrymmen och en trygg miljö, nöjda kunder och anställda och den bästa kvaliteten i Finland.

Läs mer

Projektalliansen förverkligas i på varandra följande utvecklings- och förverkligandefaser

I projektalliansen Bothnia High 5 pågår som bäst en genomförandefas. Projektets genomförandefas består av byggtiden och en ansvarstid. En nya H-byggnaden tas i bruk 2022.

Läs mer om projekt tidtabell.

I alliansmodellen ansvarar vi gemensamt för planeringen och genomförandet av projektet och delar därmed på fördelarna och riskerna. Läs mera om hur vår projektallians fungerar i praktiken.

Läs mer

Vi bygger den nya H-byggnaden

I alliansen Bothnia High 5 gör vi smidigt samarbete över organisationsgränserna. Målet med alliansen är att vi tillsammans ska uppnå ett resultat som är det bästa för hela Österbotten. Var och en bidrar med sin egen kompetens och insats för att alliansen ska vara framgångsrik. Tillsammans kan vi skapa avancerade och hållbara lösningar.

Vi är en mångsidig, yrkeskunnig och erfaren grupp av aktörer. Bekanta dig med medlemmarna i alliansen och deras roll i alliansen.

Bekanta dig med projektteamet! Här presenterar vi medlemmar i projektalliansen Bothnia High 5 och berättar om deras uppgifter.

Läs mer

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer