Nyheter och information från bygget

I byggplatsmeddelandena berättar vi om undantagsarrangemang och om hur arbetet framskrider.

Byggarbetsplatsen för den nya H-byggnaden ligger mitt i sjukhusområdet. Genom undantagsarrangemang säkerställer vi att det är tryggt att röra sig på sjukhusområdet.

Vi informerar om säkerhet, verksamhet och rutter på den här sidan.  

Så här rör du dig på området

På sidan Så här rör du dig på området finns aktuell information om gällande rutter och till exempel parkeringsplatser.

Ta en titt på byggplatsen via 360°-bilder  

Vi tar bilder av den nya H-byggnadens byggplats regelbundet. Här kan du se hur byggplatsen ser ut och hur bygget framskrider.

Nyheter från bygget

Välkommen på en virtuell rundtur på den nya H-byggnadens byggarbetsplats!

Här kan du följa med hur H-byggnaden tar form. Titta på 360°-bilderna av byggplatsen uppifrån. Vi uppdaterar bildserien kontinuerligt.

360-kuva_helmikuu2021.png
Välj bildvinkel antingen från de röda prickarna på bilden eller från bilderna i nedre kanten av sidan. med hjälp av musen kan du flytta bilden åt sidorna, uppåt eller neråt. Du kan zooma in eller ut bilden med hjälp av musens rullningshjul.

Om du tittar via mobilen kan du flytta telefonen eller byta till en annan bildvinkel med pilknappen. Du kan zooma in eller ut bilden genom att använda dig av två fingrar.

Så här rör du dig på området: Byggnadsplatsen är belägen mitt i ett sjukhusområde. Vänligen läs anvisningarna om hur du smidigt kan ta dig fram på Vasa centralsjukhus område i Sandviken.

Läs mer

Alliansprojektet för H-byggnaden genomförs i på varandra följande utvecklings- och genomförandefaser.

Läs mer