Ändrade trafikleder på sjukhusområdet i och med nybyggnationen

I juni inleds arbeten med att resa ett byggstängsel kring Vasa centralsjukhus blivande H-nybyggnation i Sandviken. Avgränsningen av byggnadsplatsen kommer bland annat att påverka den gångled som löper från stranden till sjukhusets huvudingång. Dessutom kommer antalet parkeringsplatser att minska.

Kring midsommar kommer det att ske vissa förändringar i trafiklederna på centralsjukhusets område i Sandviken. Trafikleden från Sandviksgatan till huvudingången (T-byggnaden) ändras inte, men gångleden som löper från strandsidan till förgården tar en ny rutt då byggstängsel uppförs under midsommarveckan. 

I och med bygget minskar antalet parkeringsplatser 

Parkeringshuset kommer att kunna användas som normalt, men gångleden till sjukhuset kommer undantagsvis att löpa invid inkörningsvägen. Dessa förändringar kommer att införas på den karta som skickas till patienter i samband med kallelsebreven. Inom de närmaste dagarna ska man dessutom gå ut med information om de förändringar som anknyter till användningen av parkeringshuset.

På förhösten 2018 ska vägen invid stranden breddas. Och i februari 2019 kommer cirka hälften av parkeringsplatsen invid parkeringshuset att övertas av byggteamet. 

Centralsjukhusets område i Sandviken