Bothnia High 5-alliansen har valt Are till entreprenör inom husteknik för Vcs H-nybyggnadens utvecklingsfasen

YIT och Are har den 27 augusti 2018 undertecknat ett avtal gällande utvecklingsskedet inom Bothnia High 5-alliansens entreprenad inom husteknik. Utvecklingsskedet pågår fram till slutet av april 2019. Även förhandlingar med upprättandet av ett avtal för själva byggnadsskedet har inletts av parterna.

Att inleda samarbete med en entreprenör inom husteknik är ett viktigt steg för Bothnia High 5-alliansen, berättar alliansens projektchef Markus Kaustinen från YIT.

– Are deltar i alliansens Big Room-arbete varje vecka och tillför alliansen sitt eget kunnande vad gäller att styra planeringen. Det faktum att entreprenören deltar gör det enklare att hitta kostnadseffektiva realiseringslösningar. Vi undviker överlappande arbete när planerna kan göras färdiga på en och samma gång.

Vad gäller både utvecklingsskedet och byggnadsskedet är det frågan om den största entreprenaden i Ares historia.

– Det känns bra att redan i planeringsskedet få bli en samarbetspartner i ett så här viktigt projekt. Are har gedigen erfarenhet av sjukshus- och hälsovårdsfastigheters hela livscykel, från entreprenader inom husteknik till underhåll och service samt modernisering. För närvarande deltar vi även i alliansprojektet KYS Uusi Sydän 2015 och i utbyggandet av Kymmenedalens centralsjukhus. Husteknik i sjukhusfastigheter kräver specialkunskaper och därför är vår erfarenhet på både riksomfattande och lokal nivå säkert till nytta vid planeringen och genomförandet av projektet, lovar Petri Alapelto, Ares regiondirektör i Vasa.