Lägesrapport från arbetsplatsen

Höjningen av parkeringshuset pågår 

Parkeringshuset höjs för att vi skall få fler parkeringsplatser på sjukhusområdet. 

Parkeringshuset kan hela tiden användas oberoende av arbetena. 

Arbetet blir klart på våren 2019. 

Parkeringshuset nödutgång finns numera i ett ståltrapphustorn på östra sidan av byggnaden. Nödutgången finns på plats till nästa vår. 

För att effektivera parkeringen har vi organiserat om parkeringsplatserna vid stranden.   

Rivningen av delar av N- och O-byggnaderna är på slutrakan 

Rivningen av södra delarna av NO-byggnaderna är till stor del utförd. Arbetena blir klara före julen 2018. Rivningen av byggnaderna gör det lättare att komma till den nya H-byggnadens huvudingång.  

Den nya byggnadens huvudingång blir lättillgängligt för klienter och medföljare. 

H-byggnaden 

H-byggnadens förberedande grävnings- och sprängningsarbeten har börjat i september 2018. 

Planeringen av byggnadens utrymmen tillsammans med sjukhusets personal pågår.  

Några saker att ta i beaktande när du kommer till sjukhusområdet 

Trafiken till byggarbetsplatsen ökar hela tiden. När du kommer till sjukhusområdet är det bra att reservera tillräckligt med tid. Du kommer väl också ihåg att utomstående inte får vistas på byggområdet. Byggarbetsplatsen är inhägnad och utmärkt med skyltar. 

Det är också bra att ta i beaktande de nya arrangemangen vid motorvägen när du kommer till sjukhusområdet. Noggrannare uppgifter om dem finns på Vasa stads internetsidor. 

Tilläggsuppgifter/Bothnia High 5 -alliansen  

Timo Koivisto, 06 213 1150, VSHP  
Jaakko Linnolahti, 02071 53110, YIT   

 

Så här rör du dig på området: Byggnadsplatsen är belägen mitt i ett sjukhusområde. Vänligen läs anvisningarna om hur du smidigt kan ta dig fram på Vasa centralsjukhus område i Sandviken.

Läs mer

Ta en titt på byggplatsen via 360°-bilder! Vi tar bilder av den nya H-byggnadens byggplats regelbundet. Här kan du se hur byggplatsen ser ut och hur bygget framskrider.

Läs mer