Aktuellt i Bothnia High 5 alliansen

Byggnadslovet för byggandet av H-huset godkändes 10.4.2019 enhälligt i Vasa stads byggnads – och miljönämnd.

Sjukvårdsdistriktet fullmäktige godkände 15.4.2019  styrelsens förslag att godkänna målpriset på 141 miljoner samt att påbörja H-byggnadens förverkligande skede.

Styrelsen fortsätter att utreda olika finansieringsalternativ. Det slutliga finansieringsalternativet besluter fullmäktige om på mötet i juni.

TAS-avtalet kan undertecknas då social- och hälsoministeriet konstaterar att det nuvarande undantagslovet är tillräckligt.

Planeringen fortsätter inom alliansen och vi gör förberedande arbeten och anskaffningar.

Vill du veta mer om alliansen Bothnia High 5 eller om H-nybyggnationen? Här finns vanligen ställda frågor med svar sammanställda.

Läs mer

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer