Alliansen Bothnia High 5 utsåg Are till husteknikpartner för genomförandefasen

Alliansen Bothnia High 5 har utsett Are till husteknikentreprenör för genomförandefasen för Vasa sjukvårdsdistrikts nya H-byggnad. Den hustekniska helheten omfattar rör-, el- och ventilationsentreprenader samt andra hustekniska arbeten, såsom byggnadsautomation-, sprinkler- och rörpostentreprenader. Avtalet ingicks mellan YIT och Are och dess värde är nästan 30 miljoner euro. 

Friska utrymmen och en trygg miljö samt Finlands bästa kvalitet

Alliansen Bothnia High 5 planerar och bygger friska utrymmen och en trygg miljö i det nya H-huset. Målet är nöjda kunder och personal samt den bästa kvaliteten i landet. Vid planeringen, byggandet och valet av material och system beaktas inte bara hälsoaspekterna och säkerheten utan även funktionaliteten, miljövänligheten och kostnaderna under hela livscykeln. H-huset blir en modern och högklassig byggnad. I planeringen beaktas också beredskapen att utnyttja framtidens teknik.

”Are har ett nära samarbete med alliansen och deltar i arbetet i Big Room varje vecka. Are bidrar med sin husteknikkompetens inte bara via entreprenaden utan också i styrningen av projektet”, berättar alliansens projektchef Markus Kaustinen på YIT.  


”Are var med i projektet redan i utvecklingsfasen. Det gläder oss vi kan fortsätta samarbetet också under genomförandefasen. Hustekniken är viktig för användningen av byggnaden och för inomhusklimatet.  Tack vare en välfungerande husteknik kan underhålls-, service- och energikostnaderna hållas på en rimlig nivå under hela användningstiden”, berättar Ares regiondirektör i Vasa Petri Alapelto

Det nya H-huset samlar tjänster under samma tak 

Vasa centralsjukhus nya H-byggnad byggs av projektalliansen Bothnia High 5 som består av Vasa sjukvårdsdistrikt, YIT, Granlund Österbotten, Ramboll Finland, Raami Arkkitehdit och Arkkitehdit Kontukoski.  

Den nya byggnaden kommer att inhysa specialsjukvårds-, primärvårds- och socialvårdstjänster anordnade såväl av landskapet som av den privata sektorn. Via digitalisering och distansförbindelser kan kunderna erbjudas jämlik service oberoende av boningsort. Den nya byggnaden ska kunna användas flexibelt för varierande behov. Den tas i bruk 2022. 

360°-bilder från byggplatsen.

Mer information:


Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt, marina.kinnunen@vshp.fi, tfn 044 323 1808

Mikael Snellman, YIT Suomi Oy, regiondirektör i Österbotten, mikael.snellman@yit.fi, tfn 020 715 8315

Petri Alapelto, Are Oy, regiondirektör,  petri.alapelto@are.fi, tfn 0400 563 337

ALLIANSEN BOTHNIA HIGH 5
www.bothniahigh5.fi

Distribution: Centrala massmedier

BILAGOR: visualiseringsbilder

 

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer