År 2018 i Bothnia High 5

Gemensamma mål, tätt samarbete och målinriktat planeringsarbete

På mellandagarna fick vi en kort möjlighet att andas ut och summera vad vi åstadkommit i alliansen Bothnia High 5 under året 2018.

För drygt ett år sedan, 22.12.2017, undertecknade vi ett avtal om en utvecklingsfas. För många av oss var det en betydande och välförtjänt julklapp. Den långa och arbetskrävande upphandlingsfasen var över och äntligen kunde vi rikta blickarna mot framtiden! Vi väntade på det kommande året med spänning och iver. 

Kickoff för alliansarbetet

Det egentliga alliansarbetet inleddes med en kickoff 18–19.1.2018. De välplanerade och välfaciliterade två dagarna gav oss en bra utgångspunkt för att snabbt komma igång med utvecklingsfasen. På kickoffen så planerade vi bland annat ett veckoschema, gjorde upp en preliminär tidtabell för utvecklingsfasen, organiserade oss, gick igenom riskhanteringsfrågor och slog fast spelregler för alliansen. Samtidigt så skapades den gruppandra som gett oss kraft att avancera projektet under året. Vi har alla från första början arbetat mot samma mål – med att skapa en sjukhusbyggnad som uppfyller de krav som uppställts av beställaren, dvs. Vasa sjukvårdsdistrikt.

Effektivt arbete i Big Room

Efter kickoffen har vi två gånger i veckan hållit gemensamma träffar i det s.k. Big Room. Under de första månaderna skapade vi bland annat en upphandlingsstrategi, ett ledningssystem och en projektplan för utvecklingsfasen. Dessutom började vi fastställa grundläggande resultatmål för alliansen.

Varje vecka har planeringen av sjukhuset avancerat. På våren slog vi fast byggnadens form och var byggnaden skulle placeras på tomten. Arkitekterna använde skickligt olika planer till att ta fram en finalduo bland vilka vi med hjälp av många jämförelsekriterier kunde bestämma den nuvarande formen som påminner om en Y-bokstav.

Förberedande arbeten pågår redan

Vid sidan av planeringen av H-nybyggnationen har vi arbetat hårt för att flytta infrastruktur i det område där den nya byggnaden ska placeras. De största arbetsmomenten berörde bland annat förflyttningen av nedkylningsnätverket och reservaggregatskablarna. På hösten kunde vi börja med förberedande jord- och schaktningsarbeten, samtidigt som vi rev en del av NO-byggnaden. På grund av de här arbetsmomenten avspärrades byggområdet väl i förväg, redan på sommaren.

Nya trafikleder och parkeringsplatser för att trygga säkerheten

Byggarbetsplatsen befinner sig mitt i ett verksamt sjukhusområde, vilket ställer till betydande logistiska utmaningar. Vi har märkt ut nya gångleder för att besökarna ska kunna röra sig tryggt och så enkelt som möjligt i området. Byggarbetsplatsen behöver ett tillräckligt stort område för att arbetena ska kunna genomföras tryggt och säkert, både betraktat från byggarnas och de utomståendes perspektiv.

Det totala antalet parkeringsplatser på området kommer inte att minska även om vi stegvis kommer att överta fler parkeringsplatser från sjukhuset. Vi har i motsvarande grad effektiverat användningen av parkeringsplatserna som ligger invid stranden och arbetar med att höja parkeringshuset. Vi strävar också efter att så fort som möjligt hitta en lösning på parkeringen för dem som deltar i byggarbetet.

Personal och kunder medverkar i planeringsarbetet

I den nya H-byggnaden kombineras många olika funktioner i samma byggnad, därför har det varit mycket viktigt att involvera också slutanvändarna, dvs. personalrepresentanter i projektet. Dessa representanter har medverkat i våra träffar som arrangerats varje vecka. Utöver de personalrepresentanter som utsetts till projektarbetet har vi också inbjudit många andra anställda till olika möten och workshopar. Dessutom har Vasa centralsjukhus klientråd deltagit i planeringen av byggnaden. Vi vill framföra ett tack till alla dem som nu i det här skedet bidragit med en synnerligen värdefull insats i projektet.

De som kommer att använda H-huset har fått möjlighet att kommentera virtuella rumsmodeller samt modeller av allmänna mottagnings- och patientrum som vi byggt i verklig storlek (1:1). Vi fick rikligt med kommentarer och kunde konstatera att den här lösningen var synnerligen viktig och nödvändig för projekthanteringen.

Planeringen av konstruktioner och hustekniken avancerar

Vid sidan av arkitektplaneringen och den verksamhetsmässiga planeringen har vi systematiskt sett till att planeringen av stomlösningarna och de hustekniska lösningarna också framskrider. Ramboll har spelat en nyckelroll i utredningen av olika alternativa stomlösningar. Granlund har ansvarat för planeringen av hustekniken och exempelvis energioptimeringen. I somras valdes Are till husteknisk entreprenör för utvecklingsfasen, och vi har därmed kunnat dra nytta av deras sakkunnighet och kostnadsmedvetenhet i planeringsarbetet.

Informationsmodellering är ett viktigt verktyg under projektets livscykel

Vi har tillgodogjort oss av informationsmodellering i planeringsarbetet redan från början av projektet. Under resans gång har vi undrat hur motsvarande projekt någonsin har kunnat planeras utan informationsmodellering. Vi kommer att bära vårt strå till stacken då det gäller att avancera kunskaperna om informationsmodellering i Finland. Vi är framförallt intresserade av vad informationsmodellering kan användas till i byggnadens underhållsfas.

Gott nytt år

Vi alla som medverkar i alliansen Bothnia High 5 vill önska er alla ett riktigt gott nytt år 2019! Fjolåret passerade snabbt i arbetets tecken och vi känner på oss att år 2019 kommer att löpa ännu raskare. Därför var det bra att stanna upp för en stund och tänka över vad vi fått till stånd tillsammans. En High five för de resultat som vi hittills åstadkommit tillsammans!

Ta en titt på byggplatsen via 360°-bilder! Vi tar bilder av den nya H-byggnadens byggplats regelbundet. Här kan du se hur byggplatsen ser ut och hur bygget framskrider.

Läs mer

Vill du veta mer om alliansen Bothnia High 5 eller om H-nybyggnationen? Här finns vanligen ställda frågor med svar sammanställda.

Läs mer

KONTAKTUPPGIFTER Adress till projektkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer