Bästa möjliga energilösning

Att hitta de bästa energialternativen för ett byggprojekt är inte helt okomplicerat. Energilösningen måste vara lämplig för byggnaden och dess ändamål, tillräckligt effektiv och hållbar, men samtidigt också en vettig investering rent kostnadsmässigt.

Inom Bothnia High 5 utredde vi den lämpligaste energilösningen för projektet med hjälp av Granlunds metod för flermålsoptimering (MOBO). Med MOBO-programmet kunde vi granska flera olika alternativ samtidigt och jämföra deras kostnader och energieffektivitet. För att hitta den bästa helhetslösningen jämförde vi sinsemellan motstridiga mål, till exempel energieffektiviteten och investerings- och livscykelkostnaderna.

Bästa kompromissen med tanke på såväl kostnaderna som energieffektiviteten

Det är ofta så att bättre energieffektivitet också innebär högre kostnader och vice versa. I sådana situationer är målet att hitta så kallade kostnadsoptimala lösningar – de är den bästa kompromissen med tanke på såväl kostnaderna som energieffektiviteten. Via optimeringen kan man till exempel bestämma om det lönar sig bättre att förbättra värmeisoleringen i väggarna eller lägga till fler solenergipaneler, och vilken den bästa inbördes relationen mellan dessa är.

Inom Bothnia High 5 granskade vi olika energieffektivitetsalternativ både med tanke på investeringen och med tanke på livscykelkostnaderna under 25 års tid. Med livscykelkostnader avses de kostnader som systemet och dess användning förorsakar under dess användningstid.

Med hjälp av Granlunds superdatorer optimerade vi sammanlagt omkring tusen olika lösningar. Vi jämförde hur energieffektiviteten och den totala energiproduktionen påverkas av olika faktorer, såsom värmeisoleringen i byggnadens fönster, ytterväggar och tak, värmepumparna, antalet solpaneler samt ventilationens och värmeåtervinningens verkningsgrad.

När den totala målkostnaden för H-nybyggnationen preciseras kan vi besluta vilka åtgärder av den optimerade helheten som ska genomföras och vilka som kvarstår som optioner. En del åtgärder kan genomföras senare, om projektets målkostnad inte möjliggör alla åtgärder när byggnaden uppförs.

 

Vill du veta mer om alliansen Bothnia High 5 eller om H-nybyggnationen? Här finns vanligen ställda frågor med svar sammanställda.

Läs mer

Vad betyder en allians eller Open book-principen? Läs ordlistan och de viktigaste elementen och principerna för alliansen här.

Läs mer

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer