Bothnia High 5 och det nya H-huset har nått genomförandefasen

Alliansen Bothnia High 5, som bygger Vasa sjukvårdsdistrikts nya H-byggnad, har framskridit från utvecklingsfasen till genomförandefasen. Alliansens parter YIT, Ramboll Finland, Raami Arkkitehdit, Arkkitehdit Kontukoski, Granlund Österbotten och Vasa sjukvårdsdistrikt undertecknade alliansavtalet för genomförandefasen den 3 juni 2019.

H-husets målkostnad på 141 miljoner euro, dess bruttoarea på 37 000 kvadratmeter och inledandet av genomförandefasen godkändes av Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige den 15 april 2019. Ansökan om bygglov godkändes av Vasa stads byggnads- och miljönämnd den 10 april 2019. De egentliga byggarbetena inleds omedelbart. Under byggtiden fortsätter detaljplaneringen och H-huset byggs enligt beställarens mål. Projektets genomförandefas består av byggtiden och en fem år lång ansvarstid, som börjar då byggnaden tas i bruk. Den nya byggnaden tas i bruk 2022. Under utvecklingsfasen, som föregick genomförandefasen och inleddes i december 2017, har man gjort upp planer samt gjort ändringar i infrastrukturen och utfört förberedande arbeten på sjukhusområdet.

Det nya H-huset på Vasa centralsjukhus område i Sandviken blir en smart sjukhusbyggnad med moderna och högklassiga utrymmen, en kostnadseffektiv livscykel och beredskap att utnyttja framtidens teknologi. H-huset kommer att inhysa specialsjukvårds-, primärvårds- och socialvårdstjänster anordnade såväl av landskapet som av den privata sektorn.

- De viktigaste målen för Bothnia High 5 är friska utrymmen  och en trygg miljö, nöjda kunder och anställda och den bästa kvaliteten i hela Finland. Den kommande byggnaden planeras så att den kan anpassas för olika behov och det viktigaste har hela tiden varit kunderna som ska använda tjänsterna, säger direktören för Vasa sjukvårdsdistrikt Marina Kinnunen.

- I alliansen ansvarar vi tillsammans för planeringen och genomförandet. Vi har gemensamma mål som vi arbetar för under hela projekttiden. Vi söker de bästa lösningarna och våra viktigaste kriterier är kundorientering och en kostnadseffektiv livscykel, berättar YIT:s regiondirektör Mikael Snellman.