Ett nytt system som visar lediga platser i parkeringshuset har tagits i bruk

I parkeringshuset på sjukhusområdet har ett system som visar lediga platser tagits i bruk. 

En skylt visar för dem som kommer till parkeringshuset antalet lediga parkeringsplatser på varje våning. 

En grön lampa lyser ovanför lediga parkeringsrutor 

Inne i parkeringshuset syns de lediga parkeringsplatserna genom att en grön lampa lyser ovanför platsen, vid inva-platserna är lampan blå. Vid platser som är upptagna lyser lampan rött. 

Lampan ovanför platsen ändras från grönt till rött när man kör till parkeringsrutan under lampan. I samband med detta minskar antalet lediga platser med en på denna våning på skylten vid infarten. 

Tilläggsuppgifter

Bothnia High 5 -alliansen 
Timo Koivisto, tel. 044 333 1150, VSVD  
Jaakko Linnolahti, tel. 050 595 8946, YIT 

Parkeringshuset VCS