Ingen parkering i parkeringshuset onsdag 11.9.2019

Installationen av systemet som visar lediga parkeringsplatser i parkeringshuset  börjar vara klar. 

Vi testar systemets givare på onsdagen den 11.9.2019.

Under testningen bör parkeringshuset vara så tomt som möjligt.

 

Vi beklagar de olägenheter arbetet medför.