Vad betyder namnet Bothnia High 5?

Bothnia High 5 är projektalliansens namn. Vi ville ge alliansen ett eget namn, eftersom det är fråga om ett mångårigt och unikt projekt i Österbotten. Namnet blev internationellt, eftersom vi ville undvika olika namn i de olika språkversionerna (fi. och sv.).

Alliansen omfattar många organisationer som sammanförs via det gemensamma namnet. Inom alliansen arbetar vi tillsammans för samma mål. Så vill vi också synas utåt och vi använder namnet Bothnia High 5 när vi talar om alliansgrupperingen.

Namnet Bothnia High 5 beskriver särskilt den gemensamma insatsen, ett gott samarbete och ett uppmuntrande arbetsklimat. Ordet high, hög, syftar också på att H-byggnaden kommer att bli en rätt hög byggnad och ett landmärke för sjukhusområdet.

Detta är ett betydande projekt för hela landskapet och vi vill tillsammans hitta nya och bättre lösningar. Vi gör vårt bästa tillsammans för hela Österbotten, med nya metoder. Det är värt en high five!

 Bothnia High 5 -allianssin käsisymboli

Vill du veta mer om alliansen Bothnia High 5 eller om H-nybyggnationen? Här finns vanligen ställda frågor med svar sammanställda.

Läs mer

Vad betyder en allians eller Open book-principen? Läs ordlistan och de viktigaste elementen och principerna för alliansen här.

Läs mer

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer