360-bilder av H-byggnadens arbetsplats

Se på de nya 360°-bilderna, hur H-byggnadens arbetsplats ser ut uppifrån. Arbetena framskrider med god fart.

Här kan du se hur byggplatsen ser ut och hur bygget framskrider. Vi uppdaterar bildserien kontinuerligt.

360-kuva_09-2020.png

Alliansprojektet för H-byggnaden genomförs i på varandra följande utvecklings- och genomförandefaser.

Läs mer

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer