Arbetsfyllt år för Bothnia High 5

Alliansens arbete börjar småningom nå konkreta former och synas bättre för dem som rör sig vid sjukhuset. H-husets grund har rest sig ur gropen och de nedersta våningarnas elementinstallationer är nästan färdiga. Under 2019 har vi fortsatt planeringen av H-huset och inlett det egentliga byggarbetet.

Representanter för användarna deltar i planeringen

De viktigaste utgångspunkterna för planeringen har varit att H-huset ska ha standardiserade, fungerande och flexibla utrymmen och att representanter för användarna ska medverka i planeringen. Vi har gått igenom arkitektplanerna kontrollerat våning för våning. Representanter för användarna har deltagit i planeringen av bland annat de flexibla arbetsrummen, sina egna arbetsområden och entréhallarna . Planerna har granskats både som traditionella 2D-planer och i 3D med VR-glasögon under särskilda workshoppar. Samtidigt har planerarna samordnat konstruktionerna, de hustekniska systemen och sjukhusapparaturen i en gemensam 3D-informationsmodell.

Övergången till genomförandefasen startade de egentliga byggarbetena

Under 2019 har vi fortsatt med planeringen av H-huset. På våren 2019 preciserades och fastställdes projektets målkostnad. Alliansparterna undertecknade alliansavtalet för genomförandefasen i början av juni, då vi inledde den omfattande projektalliansens egentliga byggarbeten.

Hösten 2019 arbetade cirka 60–70 personer på byggplatsen, beroende på arbetsskede. Sedan 2018 har sammanlagt cirka 300 personer deltagit i alliansens arbete.

Byggarbetena framskrider enligt tidtabellen

H-husets byggarbeten framskrider enligt planerna. På hösten monterades tre tornkranar på byggplatsen. Nu börjar färdig fasadyta synas också utanför byggplatsens staket. Fasaden byggs av färdiga betongelement vars yta täcks av grafiska figurer med havstema. Fönstren och fönsterblecken har monterats på betongelementen redan i fabriken, vilket medför att vi kan förebygga fuktskador och minskar arbete på hög höjd och mindre lastbilstrafik på sjukhusområdet.

Vi är så gott som färdiga med grunden och stommen för de nedersta våningarna. Stommen byggs i sådan takt att den första delen kommer att ha yttertaket färdigt redan i slutet av sommaren 2020. När arbetet med stommen framskrider kan vi stegvis ta itu med byggarbetena inomhus. Om ett år ska hela yttertaket vara monterat.

Ett av de viktigaste resultaten under året var att vi ingick ett avtal om genomförandefasen med husteknikentreprenören Are. Are var med och påverkade redan under utvecklingsfasen och bidrog med sin kompetens inom hustekniska planeringslösningar.

Byggplats mitt i ett verksamt sjukhusområde kräver smidiga trafikarrangemang

När stomarbetena framskrider kommer trafiken till byggplatsen att öka. Vid områdesplaneringen för byggplatsen har vi ända från början strävat efter att minimera riskerna för sjukhusets verksamhet och säkerställa att det är tryggt att röra sig på området. Vi har till exempel inrättat en egen lastbilsparkering, så att lastbilarna inte stör trafiken på Sanmarksgatan medan de väntar på att få lossa eller lasta.

Höjningen av parkeringshuset blev färdig i våras, vilket innebär fler parkeringsplatser.

Öppen kommunikation via många kanaler

Projektet är omfattande och påverkar invånarna och andra berörda parter inom hela sjukvårdsdistriktet. Vårt mål är att informera dem öppet och aktivt om projektet. Genom systematisk kommunikation via många kanaler kan vi bidra bland annat till att trafiken på området löper smidigt och till att invånarna är medvetna om projektets betydelse.

Vi har ordnat bland annat presskonferenser för journalister och infomöten för sjukhusets personal. Utöver att informera på webbplatsen för Bothnia High 5 är vi aktiva även i sociala medier.

Vi tackar alla som har medverkat i alliansen 2019!

Bothnia High 5 H husets byggplats 2018 och 2019 H-husets byggplats i mitten av bilden, december 2018 och   december 2019

Bothnia High 5 arbete i Big Room Arbete i Big Room.

Bothnia High 5 landskapsbilder Landskapsbilder från tornkranarna.

De viktigaste målen för Bothnia High 5 är friska utrymmen och en trygg miljö, nöjda kunder och anställda och den bästa kvaliteten i Finland.

Läs mer

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer