H-huset vid Vasa centralsjukhus följer tidtabellen

ALLIANSEN BOTHNIA HIGH 5         PRESSMEDDELANDE 28.5.2020 KL. 11.00 

H-huset vid Vasa centralsjukhus följer tidtabellen

Byggandet av det nya H-huset vid Vasa centralsjukhus framskrider enligt planerna. Vid den första delen av byggnaden har fasad- och stomarbetena redan nått åttonde våningen. I de lägre våningarna pågår inomhusarbeten, såsom murning av mellanväggar, installation av husteknik och målningsarbeten. Enligt planen ska yttertaket på de två första delarna av byggnaden bli färdigt sommaren 2020. H-huset får tre flyglar, som byggs i olika skeden. Huset kommer att ha tio våningar och ska stå färdigt 2022.

H-huset ligger mitt i sjukhusområdet. Det kommer att ha goda förbindelser till de övriga sjukhusbyggnaderna och deras tjänster, såsom akuten, operationssalarna, bilddiagnostiken och laboratorierna. Kundparkeringen och logistikbyggnaderna finns i närheten.  

På H-husets tredje våning kommer det att finnas en restaurang, som kan beskrivas som husets hjärta. Den är avsedd för klienter, anhöriga samt för personalen. “Målet är att restaurangen ska bli en trivsam plats för en stunds avkoppling. Restaurangens fönster erbjuder en vacker utsikt över havsviken”, berättar Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen.

Arkitekturen förenar det nya H-huset med sjukhusets nuvarande byggnader

Utgångspunkten för H-husets arkitektur har varit att byggnaden ska vara originell, men samtidigt passa in i det nuvarande byggnadsbeståndet. Fasadens primära material är betong. Det speciella med byggnaden är dess mångformighet och att den sträcker sig åt tre olika väderstreck. H-huset förbinds med de nuvarande sjukhusbyggnaderna genom att man i fasaden har blandat ljusare och mörkare nyanser som förekommer i de nuvarande byggnaderna. Fasadens färgvariationer skapas med grafisk betong, det vill säga mönster i olika mörk- och ljusgrå nyanser. Den grå fasaden piggas upp av gula fönsterbleck.

För betongens mönster och färgsättning används en teknik som kallas grafisk betong, där färgvariationen skapas genom att bearbeta betongytans egenskaper. Fasaden kommer också att ha grafik med havstema. Ytterväggarna pryds av mönster med slingrande alger och blåstång.

Utöver färgsättningen innehåller fasaderna material med olika grader av glans. I kombination med de glänsande fönsterglasen bildar de en levande fasad med en jämnt skiftande glans och färgsättning.

”Arkitektoniskt har vi inspirerats av närheten till havet och tanken om att H-huset ska bli ett nytt havsnära landmärke, som ger personalen och kunderna landets bästa kvalitet”, berättar alliansens arkitektplanerare Petri Kontukoski på Arkkitehdit Kontukoski Oy.

Mer information: 
 
Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt, marina.kinnunen@vshp.fi, tfn 044 323 1808 

Mikael Snellman, YIT Suomi Oy, regiondirektör i Österbotten, mikael.snellman@yit.fi, tfn 020 715 8315 

 
ALLIANSEN BOTHNIA HIGH 5
www.bothniahigh5.fi 

Distribution:  Centrala massmedier  

BILAGOR: visualiseringsbilder

Vasa centralsjukhus H-byggnad planeras och uppförs av projektalliansen Bothnia High 5. Bothnia High 5 består av YIT, Ramboll Finland, Granlund Österbotten, Raami Arkkitehdit och Arkkitehdit Kontukoski samt Vasa sjukvårdsdistrikt. H-huset, som ska stå färdigt 2022, förenar specialistvårds-, primärvårds- och socialvårdstjänster under samma tak. H-huset blir en smart sjukhusbyggnad med moderna och högklassiga utrymmen. Kunderna erbjuds mångsidiga tjänster effektivt och smidigt på samma plats.

Bildbank för medierna

Läs mer

De viktigaste målen för Bothnia High 5 är friska utrymmen och en trygg miljö, nöjda kunder och anställda och den bästa kvaliteten i Finland.

Läs mer