H-husets fasadelement är monterade

Monteringen av H-husets fasadelement slutfördes när det sista elementet sattes på plats den 16 oktober 2020. Elementmonteringen inleddes i oktober 2019.

Totalt har H-huset drygt 3 500 element. Av dem är ungefär 600 fasadelement och omkring 2 000 hålbjälklag. Huset har cirka 300 pelarelement och 350 stålbalkar. Det tyngsta elementet väger hela 17 000 kilo.

Skydd mot väder och vind

Elementen levererades till byggplatsen från Österbotten och Sydösterbotten. Fönstren och fönsterblecken monterades redan på fabriken, och fönstren kittades inne i hallen. På så sätt fick byggnaden genast skydd mot väder och vind.

Leveranserna till byggplatsen organiserades så att elementen i regel kunde monteras direkt från lastbilen. Då behövdes ingen mellanlagring. Tack vare elementen har byggandet gått snabbare och arbetare har frigjorts för andra uppgifter.

Elementen kvalitetsgranskade

För att säkerställa kvaliteten har modellelementen granskats på fabriken innan elementen levererades.

Dessutom har elementens kvalitet hela tiden granskats på byggplatsen i samband med monteringen. Montörerna på byggplatsen har varit nöjda med elementen. Måtten har stämt precis, så man har inte behövt sätta tid på omarbetning.

H-husets fasad piggas upp av grafisk betong och grafiska mönster

Färgsättningen på H-husets fasad skapas med hjälp av grafisk betong och genom att utnyttja betongens olika grader av glans. Den grafiska betongens färgvariationer fås genom att bearbeta betongytans egenskaper. H-husets ytterväggar pryds av grafiska mönster med slingrande alger och blåstång.

Läs mer i pressmeddelandet: 28.5.2020 H-huset vid Vasa centralsjukhus följer tidtabellen.