Tornkransförarna på H-husets byggplats gör ett ansvarsfullt och noggrant arbete

Klockan är strax före sju på morgonen. Tornkransförarna tar på sig arbetskläderna och beger sig mot tornkranarna på H-husets byggplats. Innan de klättrar upp kontrollerar de att allt är i sin ordning på marknivå. Sedan är det dags att ta sig an de hundratals stegen upp till förarhytten. Varje dag kontrollerar kranförarna kranens konstruktioner och fästen medan de klättrar upp. Väl uppe kontrollerar de att övervakningsanordningarna och den övriga utrustningen fungerar och testar radiokontakten mellan kranarna. Först efter det kan dagens lyft börja.

På H-husets byggplats på Vasa centralsjukhus område har det funnits tre tornkranar i ungefär ett års tid. I början av byggarbetet användes de för att lyfta till exempel gjutformar och armeringsnät. Stom- och fasadelement, hålbjälklag, pelare och balkar samt material till yttertaket har lyfts på plats med hjälp av tornkranarna. Kranarna behövs också för att flytta många slags byggmaterial. Det blivande H-huset är stort och de tre tornkranarna har haft fullt upp. Därtill används teleskoplastare för mindre lyft. En teleskoplastare är en arbetsmaskin som används för att flytta och lyfta material. Den har en lång teleskopbom där man kan montera till exempel truckgafflar, en skopa eller en personkorg.

Kranföraren måste ha tålamod, säkerheten går alltid först

”Vi tar nästa lastpall. Vänd lite till höger. Bra. Lyft.” Hörs i radiotelefonen. Kommunikationens betydelse framhävs i det här arbetet.

När man arbetar med tunga lyft är det viktigt att hålla sig lugn även om tidtabellen är stram. Man måste ha tålamod och alltid prioritera säkerheten. För att undvika krockar och olyckor kommunicerar kranförarna hela tiden med varandra. En kran kan samsas om utrymmet med flera andra kranar, en teleskoplastare och masten på en betongpump.

Säkerheten går alltid först också när man planerar och genomför lyft. Man måste beakta inte bara de andra som arbetar på området utan också bland annat vindens inverkan. Den påverkar bland annat bromskraften. I höga lyftkranar känns och påverkar redan en svag vind en hel del. Allra mest påverkar vinden en tvärgående kranbom.

Väderförhållandena påverkar kranförarnas arbete också på andra sätt. Om det är dimma och dålig sikt kan man inte utföra lyft. Eller om det är mer än -22 grader kallt på marken klättrar förarna inte upp överhuvudtaget. Också snön kan ställa till det, till exempel om ett block fryser.

Sommartid fungerar kranarna bättre än på vintern, men solen kan blända och om det är riktigt varmt kan man bli tvungen att öppna hyttens fönster. Få kommer att tänka på att också färgen på kranförarnas kläder har betydelse – ljusa kläder kan ge upphov till störande reflektioner i fönsterrutorna. Därför väljer förarna helst mörka arbetskläder.

Kranförarna måste ha ett bra stereo- eller djupseende. Förmågan att observera konstruktionernas tredimensionalitet visuellt är till nytta när man ska bedöma avstånd. Stereoseendet hjälper ändå inte när föraren ska se nästan hundra meter neråt och urskilja till exempel armeringsjärnens ändar.
I alla lyftkranar finns en kamera som filmar rakt neråt från löpvagnen, ”katten”. Då ser föraren på en skärm var kroken finns. Dessutom har alla lyftkranar mätare som visar bland annat lastens vikt och det återstående avståndet till bommen.

Kranförarna kommer ner för att äta lunch, men i övrigt har de vanligen fullt upp med arbetet i hytten hela dagen. De klättrar ner klockan 15.30 när arbetsdagen är slut.

Den högsta tornkranen på H-husets byggplats har jobbat färdigt i juli 2020, då den monteras ner och flyttas till nästa byggplats. De två lägre lyftkranarna finns kvar på byggplatsen till oktober respektive december 2020.  

Läs mer i meddelandet ”De jättelika tornlyftkranarna togs i bruk på byggplatsen”

Ta en titt på byggplatsen via 360°-bilder! Vi tar bilder av den nya H-byggnadens byggplats regelbundet. Här kan du se hur byggplatsen ser ut och hur bygget framskrider.

Läs mer

Vi bygger friska utrymmen och en trygg miljö för sjukhusets kunder och anställda. Läs mer om den nya H-byggnaden.

Läs mer

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer