Vasa centralsjukhus dialysavdelning får nya och högklassiga utrymmen 2022

ALLIANSEN BOTHNIA HIGH 5               PRESSMEDDELANDE                  09.11.2020 KL. 09.00


VASA CENTRALSJUKHUS DIALYSAVDELNING FÅR NYA OCH HÖGKLASSIGA UTRYMMEN 2022

Vasa centralsjukhus dialysavdelning flyttar till det nya H-huset när byggnaden står färdig hösten 2022. Patienterna och personalen får tillgång till moderna utrymmen där dialysavdelningens specialkrav har beaktats redan vid planeringen.

I det nya H-huset får dialysen mer utrymme än i dagens läge. För hemodialys kommer det att finnas 20 vårdplatser, av vilka sex platser är så kallade vårdstolar. När utrymmena är rymligare kan patienternas integritet beaktas bättre och det blir lättare att upprätthålla sjukhushygienen. I H-huset kan patienterna erbjudas flera behandlingsalternativ.

Det kommer också att finnas en dialyskiosk för den som vill sköta behandlingen själv. Patienterna kan boka tid till kiosken och göra dialysbehandlingen själva i princip vilken tid på dygnet som helst. Kiosken och avdelningens utrymmen används också för dialysskolning och undervisning i hemvård. Avdelningens verksamhet kommer att digitaliseras och målet är att den ska fungera helt papperslöst.

Planeringen har utgått från personalens och patienternas synpunkter

Personalens sakkunskap och specialkompetens har utnyttjats i hög grad vid planeringen av den nya avdelningen. Utgångsuppgifterna till arkitekterna sammanställdes ur dialysverksamhetens, patienternas och personalens perspektiv.

”Vi fick bra utvecklingsidéer bland annat via ett idéhäfte och ett stort antal workshoppar där vi simulerade avdelningens funktioner för att hitta de bästa lösningarna. Vi har också bekantat oss med andra dialysavdelningar i Finland och på det viset tagit del av god praxis. Dessutom har vi lyssnat till dialyspatienternas åsikter och önskemål”, berättar överläkaren i nefrologi Anna Salmela.

Stort behov av nya utrymmen – personalen väntar redan ivrigt på flytten

Dialysavdelningen kommer att finnas på gatuplan (våning 0) i den del av H-huset som vetter mot stranden. Avdelningen kommer att ha egen ingång och egna parkeringsplatser reserverade särskilt för dialyspatienter.

De nuvarande utrymmena i Vasa centralsjukhus E- och D-byggnader motsvarar inte den moderna dialysbehandlingens behov. De gamla utrymmena är i dåligt skick och har problem med inomhusluften. Utrymmena är trånga och personalen har tidvis oroat sig för om vårdplatserna räcker till. När H-huset är färdigt ska de gamla utrymmena rivas.

Vattenverket, som är en av de viktigaste apparaterna på dialysavdelningen, börjar vara uttjänt. Det nuvarande vattenverket är omkring tjugo år gammalt, så det nya vattenverket som installeras i H-huset fyller verkligen ett behov. I vattenverket framställs det vatten som används vid dialysbehandlingarna.

”Vi på dialysavdelningen väntar ivrigt på flytten till de nya lokalerna. Vi får moderna och ändamålsenliga utrymmen där vi kan ge patienterna högklassig vård”, konstaterar dialysavdelningens avdelningsskötare Kirsi Vaaranmaa.

ALLIANSEN BOTHNIA HIGH 5
www.bothniahigh5.fi

Mer information:
Anna Salmela, Vasa sjukvårdsdistrikt, överläkare i nefrologi, anna.salmela@vshp.fi, tfn 06 213 1111 (telefonväxeln)
Kirsi Vaaranmaa, Vasa sjukvårdsdistrikt, avdelningsskötare, kirsi.vaaranmaa@vshp.fi, tfn 06 213 2666

Distribution: Lokala massmedier 

BILAGA: Visualiseringsbild av H-huset, ingången till dialysavdelningen.  Ladda ner bilden här.

Dialysbehandling behövs för patienter med svår njursvikt där de egna njurarna inte fungerar tillräckligt bra. Under dialysen renas blodet från slaggprodukter och överflödig vätska som njurarna inte klarar av att avlägsna själva. Dialysbehandling ges i genomsnitt tre gånger i veckan och varje behandling tar 4–5 timmar. I och med att befolkningen åldras och livsuppehållande behandlingar blir vanligare ökar antalet dialyspatienter med 10–12 procent per år.


Vasa centralsjukhus H-byggnad planeras och uppförs av projektalliansen Bothnia High 5. Bothnia High 5 består av YIT, Ramboll Finland, Granlund Österbotten, Raami Arkkitehdit och Arkkitehdit Kontukoski samt Vasa sjukvårdsdistrikt. H-huset, som ska stå färdigt 2022, förenar specialistvårds-, primärvårds- och socialvårdstjänster under samma tak. H-huset blir en smart sjukhusbyggnad med moderna och högklassiga utrymmen. Kunderna erbjuds mångsidiga tjänster effektivt och smidigt på samma plats. 

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer