Ändrad rutt från grusparkeringsplatsen

Gårdsarbetena vid H-huset medför en liten förändring i rutten från strandsidan mot jouren och huvudingången. 

Se rätt rutt på bilden. Området som är markerat med röda kryss hör till byggplatsen och där får man inte gå. Arbetena beräknas bli färdiga i oktober.

Aluekartta_SV_06-2021.jpg

 

Så här rör du dig på området: Byggnadsplatsen är belägen mitt i ett sjukhusområde. Vänligen läs anvisningarna om hur du smidigt kan ta dig fram på Vasa centralsjukhus område i Sandviken.

Läs mer

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer