Ändring i rutten vid parkeringshuset, etapp 1

Vi arbetar med H-husets gård. Från och med onsdag 13.10 ändras trafikarrangemangen enligt bilden.


Gång- och cykeltrafiken har markerats med vitt. Biltrafiken har markerats med gult. Arbetet pågår två veckor.
Vi informerar mer om arbetena under etapp 2 senare.
Vi beklagar eventuella olägenheter.