Ändringar till följd av gårdsarbeten vid Y-huset från och med nästa vecka (tillägg 29.10.2021)

Framför Y-huset inleds gårdsarbeten på måndag 4.10.2021. Arbetet är indelat i två etapper. 

Arbetena under etapp 1 beräknas pågå 4–5 veckor och under etapp 2 ungefär 2–3 veckor. 

Samjourens entré är tillgänglig hela tiden. 

Under etapp 1 från och med 4.10: 

Alla parkeringsplatser på gården tas ur bruk, med undantag för två platser för personer med funktionsnedsättning invid entrén. 

Dessa platser har markerats med grönt på bilden. Vi uppmanar alla att parkera i parkeringshuset och på sandplanerna. 

Bårtaxibilar ombeds tillfälligt använda sig av någon annan entré än samjourens (Y-byggnaden). 

I kanten av gårdsområdet, markerat med blått på bilden, löper trafiken till samjouren i båda riktningarna. Denna är enbart avsedd för avlämning/hämtning. 

Gångtunneln flyttas från dess nuvarande läge en aning närmare parkeringshuset. Den nya rutten har markerats med orange på bilden. 

Cykeltaket flyttas från mitten av parkeringsplatsen närmare samjourens entré, markerad med gult på bilden. 

Rökrutan flyttas bredvid cykeltaket, markerad med rött på bilden. 

 Tillägg 29.10.2021

Asfaltarbetet framför Y-huset inleds. Asfaltarbetet pågår mellan 29.10–1.11.2021.

Vi informerar mer om arbetena under etapp 2 senare. 

Vi beklagar eventuella olägenheter. 

 

Så här rör du dig på området: Byggnadsplatsen är belägen mitt i ett sjukhusområde. Vänligen läs anvisningarna om hur du smidigt kan ta dig fram på Vasa centralsjukhus område i Sandviken.

Läs mer

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer