Gårdsarbetena vid H-huset påverkar parkeringsplatserna intill huvudentrén i Sandviken

Byggstängslet (markerat med rött) vid sjukhusets huvudentré kommer att flyttas ut på körbanan, så parkeringsplatserna (markerade med gult på bilden) kan inte användas under 21.7–23.7.2021 för att genomfart fortfarande ska vara möjligt. Promenadrutten är markerad med en blå linje.

De här tillfälliga ändringarna beror på gårdsarbetena vid H-huset. Vi beklagar eventuella olägenheter.

Ändringar markerad till bild från sjukhusets gård.