Grävningsarbeten på vattenledningen börjar i Sandviken den 18 januari 2021

Grävningsarbetet börjar mån 18.1.2021.

Arbetet pågår från simhallen mot ingången till parkeringshuset (se bilden nedan, röd markering).

Trafiken körs normalt. Arbetet beräknas pågå i 6 veckor. Vi beklagar störningarna. 

    Päävesisyötön_kaivuutyöt_01-2021_nuolet.png

Ytterligare uppgifter ges av / Bothnia High5-alliansen 

Timo Koivisto, 044 33 1150, VSVD
Jaakko Linnolahti, 050 595 8946, YIT