H-huset vid Vasa centralsjukhus följer tidsplanen och målkostnaden 

ALLIANSEN BOTHNIA HIGH 5    PRESSMEDDELANDE              27.5.2021 KL. 8.30  

H-huset vid Vasa centralsjukhus följer tidsplanen och målkostnaden 

Byggandet av H-huset vid Vasa centralsjukhus framskrider enligt planerna. Vasa sjukvårdsdistrikts största byggprojekt någonsin följer tidsplanen och målkostnaden. Målkostnaden för projektet fastställdes i alliansens utvecklingsfas och uppgår till 141 miljoner euro.

Sommaren 2021 arbetar ca 150 personer på byggplatsen. Arbetet sker stegvis i olika delar av byggnaden. I de första delarna av H-huset har slutstädningen redan inletts och testningen av de hustekniska systemens funktion kommer att påbörjas i juni. I de övriga delarna av huset håller man till exempel på med att måla väggar och montera huvudkanaler för hustekniken. Arbetsskedena är många och de är ofta omfattande – exempelvis antalet mellandörrar som ska monteras är omkring 1 600 stycken. 

Parkeringshuset har höjts och den översta våningen har varit i byggplatsens användning. Nu är de sista arbetena utförda inklusive att parkeringsrutorna är målade och parkeringshuset i sin helhet kommer att överlåtas åt sjukhuset. Antalet nya parkeringsplatser är ca 200. Totalt har parkeringshuset 533 parkeringsplatser. De är avsedda för sjukhusets kunder och personal. 

Vasa stad har börjat bygga en rondell vid Sanmarksgatan intill H-husets byggplats. På Sanmarksgatan byggs en tillfällig passage intill H-husets byggplats. Trafiken löper i båda riktningarna under hela byggtiden. 

Temat för inredningen och färgvärlden är den österbottniska kusten 

Färgvärlden i H-husets inredning byggs upp kring temat Den österbottniska kusten. Temat har lokal anknytning och är naturligt för en byggnad som ligger vid havet. Temat Den österbottniska kusten indelas i fyra olika underteman på olika våningar i H-huset: hamn, laguner, strand och hav. Färg- och materialvärlden för varje våning är anpassad till våningens tema och funktioner. Syftet med den enhetliga och karakteristiska inredningen är att förbättra utrymmenas funktionalitet och trivseln för dem som arbetar eller uträttar ärenden i byggnaden. 

Tillgänglig och vacker miljö 

Planeringen av gårdsområdet vid H-huset är klar. Målet för planeringen har varit att utforma en trygg, lättanvänd och vacker omgivning. Vid planeringen av grönområdena har man eftersträvat ett parkliknande intryck som fullbordas av olika slags planteringar. Vid trafikplaneringen har utgångspunkten varit att förstå och samordna de varierande behoven hos dem som rör sig på området. Alla ska kunna röra sig tryggt och utan onödiga hinder oberoende av hur de tar sig fram. I planerna ingår också så många parkeringsplatser som möjligt.

Arbetena med gården runt H-huset genomförs i flera faser. Största delen av arbetena kommer att utföras under 2021, om väderförhållandena medger. 

 

ALLIANSEN BOTHNIA HIGH 5 
www.bothniahigh5.fi  

Mer information: 

Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt, marina.kinnunen@vshp.fi, tfn 044 323 1808  

Mikael Snellman, YIT Suomi Oy, regiondirektör i Österbotten, mikael.snellman@yit.fi, tfn 020 715 8315  

  

Distribution: Lokala massmedier 

 
BILAGOR:       

VSHP H-talo Pääaula_800x600.jpgVisualiseringsbild av H-huset, vyn från hissaulan till huvuddörren, ladda ner bilden här.

VSHP_H-talo_Ravintolasali_näkymä2_800x600.jpgVisualiseringsbild av H-huset, restaurang vyn 2, ladda ner bilden här.

 

Vasa centralsjukhus H-byggnad planeras och uppförs av projektalliansen Bothnia High 5. Bothnia High 5 består av YIT, Ramboll Finland, Granlund Österbotten, Raami Arkkitehdit och Arkkitehdit Kontukoski samt Vasa sjukvårdsdistrikt. H-huset, som ska stå färdigt 2022, förenar specialistvårds-, primärvårds- och socialvårdstjänster under samma tak. H-huset blir en smart sjukhusbyggnad med moderna och högklassiga utrymmen. Kunderna erbjuds mångsidiga tjänster effektivt och smidigt på samma plats. 

Bildbank för medierna

Läs mer

De viktigaste målen för Bothnia High 5 är friska utrymmen och en trygg miljö, nöjda kunder och anställda och den bästa kvaliteten i Finland.

Läs mer