Ny rutt i Sandviken

Gårdsarbetena på H-husets byggplats framskrider. Det medför ändringar i rutterna från och med måndag 6.9.2021.

På vidstående bild markeras med

  • rött:     på det X-märkta området tas parkeringsplatserna 
                  ur bruk så länge arbetet pågår
  • svart:  byggstängsel
  • gul:     gångtrafik från parkeringshuset till sjukhuset
  • blått:   biltrafik

30.8.2021 kulkumuutos tiedotteen kuva_SV.JPG

Tisdag 14.9.2021 flyttas den nuvarande vägen tillfälligt enligt bilden. Arbetena uppskattas pågå en månad.

Vi beklagar eventuella olägenheter.

Så här rör du dig på området: Byggnadsplatsen är belägen mitt i ett sjukhusområde. Vänligen läs anvisningarna om hur du smidigt kan ta dig fram på Vasa centralsjukhus område i Sandviken.

Läs mer

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer