Informationsmodellen används på ett innovativt sätt på H-husets byggplats– betydande fördelar och inbesparingar för byggprojektet

Byggandet av H-huset vid Vasa centralsjukhus framskrider enligt planerna. Byggnaden är det första alliansprojektet i Österbotten. Vid planerings- och byggnadsarbetena används 3D-informationsmodellering, vilken i den här alliansen har lyfts upp på en helt ny nivå. Informationsmodellen bidrar till ett smidigt framskridande och medför betydande inbesparingar. Rent allmänt hör byggbranschen i Finland till de främsta i världen när det gäller informationsmodellering. 

Informationsmodellen är ett digitalt verktyg för planering och byggande av H-huset 

3-2022 VSHP 1.PNG

Informationsmodelleringen i H-huset innebär att byggnaden och byggandet planeras digitalt i en informationsspäckad 3D-miljö. Informationsmodellen utnyttjas under hela produktionskedjan, allt från planeringen till framställandet av byggprodukter och själva byggandet. Informationsmodellen innehåller alla byggnadsdelar och hustekniska system samt väsentliga produktdata för dessa. Det finns detaljerad information om det fasta möblemanget och komponenterna i de hustekniska systemen, såsom avstängningsventiler, inspektionsluckor och kranar. 

Informationsmodellen är till stor nytta både vid planeringen och vid byggandet, vilket är mycket viktigt då båda skedena pågår samtidigt i alliansen. I synnerhet arbetsledarna och husteknikmontörerna använder informationsmodellen kontinuerligt på byggplatsen. 

Informationsmodellens viktigaste fördelar för H-huset: ekonomisk nytta, kvalitetshantering, projekthantering och hjälp vid underhållet 

3-2022 VSHP 4.PNG

Tack vare informationsmodellen sparar H-husets byggplats hundratusentals euro redan på tryckta papper. I 3D-informationsmodellen får man en noggrann helhetsbild över alla planeringsområden och behöver inte jobba med fem olika planutskrifter intill varandra. Med hjälp av informationsmodellen löper alltså granskningen planerna på byggplatsen smidigare. 

Informationsmodellen förebygger byggfel. Med hjälp av den kan man kommentera och följa med hur genomförbara planerna är. Med hjälp av informationsmodellen kan man också simulera och analysera byggnadens prestanda, såsom att värmeisoleringen är tillräcklig och att konstruktionerna uppfyller brandbestämmelserna. 

Informationsmodellen bidrar till en smidigare projekthantering. Vid upphandlingar används den för att beräkna rätta mängder och planera tidtabellen. Eftersom planeringsarbetet görs genom informationsmodellering, är planerna och mängdkalkylerna alltid uppdaterade och överensstämmande. Områdesmodellen för hela området underlättar i sin tur planeringen och utformningen av logistiken på byggplatsen. 

Informationsmodellen kommer att användas också när H-huset är färdigt. Eftersom all husteknik och alla produktdata har sparats noggrant i modellen, kommer den att tjäna och underlätta servicen och underhållet av fastigheten även i fortsättningen. 

3-2022 VSHP 5.PNG

Läget på byggplatsen i korthet 

Under våren 2022 arbetar omkring 100 personer på H-husets byggplats, och arbetet utförs stegvis i olika delar av byggnaden. För tillfället pågår slutstädning och testning av de hustekniska systemen i nästan hela byggnaden. I april får apotekaren börja möblera kundapoteket. Dessutom fortsätter arbetet med gårdsplanen under de närmaste veckorna. H-huset kommer att stå färdigt i augusti 2022. 

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer