Solenergi driver ventilationsanläggningarna i H-huset

På H-husets tak och fasader finns över 200 solpaneler, vars uppgift är att producera energi för husets ventilationsanläggningar. I synnerhet sommartid behöver sjukhusbyggnaden riklig ventilation, för frisk luft är oersättligt för patienternas tillfrisknande.

Aurinkopaneelit H-talo 1.jpg

H-huset är en sjukhusbyggnad med fokus på hållbar utveckling. Det har installerats nästan 400 kvadratmeter solpaneler som producerar cirka 60 MWh elektricitet per år. Solenergin utnyttjas till hundra procent i ventilationen för H-huset. Med förnybar energi kan huset varje år både minska sitt koldioxidavtryck och naturligtvis också spara stora summor pengar. Investeringen i solpanelerna betalar sig själv redan på några år.

Stora sjukhusbyggnader är i allmänhet snarare energislösare än energisparare. H-huset är däremot den nya generationens sjukhus, där energikostnaderna optimeras effektivt med hjälp av solenergi. I synnerhet när elpriset stiger och energitillgången äventyras är det värdefullt att kunna producera egen förnybar energi. 

Aurinkopaneelit H-talo 2.jpg

Effektiv ventilation är ett livsvillkor för sjukhuset verksamhet

I H-huset använder ventilationsanläggningarna mest elektricitet just på sommaren, då behovet av frisk luft är störst. Därför kan också solenergins högsäsong utnyttjas maximalt.

Sjukhus behöver ofta betydligt effektivare ventilation och nedkylning än många andra fastigheter. God ventilation är viktig för att patienterna ska tillfriskna och återhämta sig. Sjukhuset är också en mycket mångsidig byggnad med många olika slags utrymmen som alla ställer sina egna krav på ventilationen.

Underhållsfria solpaneler tjänar över tjugo år

H-husets solpaneler är monterade och riktade så att de tar upp maximal mängd solstrålning varje dygn. Det bästa vädret för elproduktion är klart och soligt väder, men energi kan tas tillvara också när det är mulet. H-huset energitillgång är säkrad även under de mörkaste årstiderna, för då köps den elektricitet som behövs av elnätsbolaget.

H-husets solpaneler är smutsavstötande och i praktiken helt underhållsfria. De har en effektgaranti på upp till 25 år.Aurinkopaneelit H-talo 3.jpeg

Alla nyheter om Bothnia High 5 -allians

Läs mer