Så här rör du dig på området

Byggplatsen för det nya H-huset ligger i mitten av sjukhusområdet och därför har man blivit tvungen att göra tillfälliga ändringar som påverkar gångtrafiken och parkeringsområden.

Till huvudgången

Trafikleden från Sandviksgatan till huvudingången ändras inte.

Gångleden från stranden till huvudingången har ändrat. När du kommer från strandsidan skall du gå mellan Y-byggnaden och byggnadsplatsen till T-byggnadens bakdörr, och därifrån kan du ta hissen till huvudaulan.

Sommar 2021: Ändrad rutt från grusparkeringsplatsen

Gårdsarbetena vid H-huset medför en liten förändring i rutten från strandsidan mot jouren och huvudingången. Se rätt rutt på bilden. Området som är markerat med röda kryss hör till byggplatsen och där får man inte gå. Arbetena beräknas bli färdiga i oktober.

Aluekartta_SV_06-2021.jpg

Ladda ner karta med teckenförklaring här (i pdf format).

Byggplatsen är omgiven av stängsel. Det är absolut förbjudet att röra sig på byggplatsen eller promenera genom byggplatsen utan tillåtelse. Vänligen följ skyltarna.

En aning svårare att ta sig från parkeringshuset till sjukhuset

Parkeringshuset är i bruk som normalt, men under byggtiden måste man ta sig ut ur parkeringshuset från samma sida där man kör in i parkeringshuset.

För att ta dig från parkeringshuset till huvudaulan ska du ta den gångled som går mellan Y-byggnaden och byggarbetsplatsen till T-byggnadens bakdörr, och därifrån kan du ta hissen till huvudaulan. (Se kartan.) Gånglederna i parkeringshuset och på vägen till huvudaulan är utmärkta med skyltar.

Ändrade parkeringsområden 

Träningsplanen för boboll (sandplanen på strandsidan) används för parkering under hela byggprojektet. 

Parkeringshuset är helt normalt i användning. Efter att parkeringshuset höjts finns där mera parkeringsutrymme. 

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer