Så här rör du dig på området

Byggplatsen för det nya H-huset ligger i mitten av sjukhusområdet och därför har man blivit tvungen att göra tillfälliga ändringar som påverkar gångtrafiken och parkeringsområden.

Till huvudgången

Trafikleden från Sandviksgatan till huvudingången ändras inte.

Gångleden från stranden till huvudingången har ändrat. När du kommer från strandsidan skall du gå mellan Y-byggnaden och byggnadsplatsen till T-byggnadens bakdörr, och därifrån kan du ta hissen till huvudaulan.

Rutten är utmärkt på kartan.

Områdeskartan

Ladda ner karta med teckenförklaring här (i pdf format).

Byggplatsen är omgiven av stängsel. Det är absolut förbjudet att röra sig på byggplatsen eller promenera genom byggplatsen utan tillåtelse. Vänligen följ skyltarna.

En aning svårare att ta sig från parkeringshuset till sjukhuset

Parkeringshuset är i bruk som normalt, men under byggtiden måste man ta sig ut ur parkeringshuset från samma sida där man kör in i parkeringshuset.

För att ta dig från parkeringshuset till huvudaulan ska du ta den gångled som går mellan Y-byggnaden och byggarbetsplatsen till T-byggnadens bakdörr, och därifrån kan du ta hissen till huvudaulan. (Se kartan.) Gånglederna i parkeringshuset och på vägen till huvudaulan är utmärkta med skyltar.

Ändrade parkeringsområden 

Träningsplanen för boboll (sandplanen på strandsidan) används för parkering under hela byggprojektet. 

Parkeringshuset är helt normalt i användning (förutom den översta våningen). Efter att parkeringshuset höjts finns där mera parkeringsutrymme. Läs mera i meddelandet från 2.5.2019.

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer