Den nya H-byggnaden förverkligas med en alliansmodell

Vasa centralsjukhus H-byggnad planeras och uppförs av projektalliansen Bothnia High 5.

Bothnia High 5 består av YIT, Ramboll Finland, Granlund Österbotten, Raami Arkkitehdit och Arkkitehdit Kontukoski tillsammans med Vasa sjukvårdsdistrikt.  

Inom alliansen arbetar vi alla tillsammans för projektets bästa. Vårt mål är att ge sjukhusets kunder och anställda de bästa lösningarna i hela Finland.  

De viktigaste målen för Bothnia High 5 är friska utrymmen och en trygg miljö, nöjda kunder och anställda och den bästa kvaliteten i Finland.

Läs mer

Alliansens ledningsgrupp har den högsta beslutande makten. Det operativa arbetet leds av projektchefen, som bistås av projektgruppen.

Läs mer

Vi utnyttjar bästa möjliga kompetens

I alliansen söker vi en enhällig lösning på alla frågor. Vi väljer lösningarna så att vi kan utnyttja bästa möjliga kompetens. Tack vare samarbetsmodellen kan vi förädla idéerna mer flexibelt och vid behov ta in idéer som inte ingick i den ursprungliga planen. 

Avtalet omfattar en tredelad ekonomisk modell som sporrar oss på vägen mot de gemensamma målen.  Eventuella bonusar utdelas endast om hela projektet lyckas, inte utifrån enskilda aktörers prestationer. Serviceproducenterna utses i ett tidigt skede.

Smidigare än den traditionella modellen

Inom alliansen sitter vi alla vid samma bord – beställare, planerare och byggare. Vi kan utnyttja en omfattande expertkunskap från första början. Det möjliggör en snabbare tidtabell och planering under utvecklingsfasen. När vi planerar tillsammans kan vi införa nya tekniska lösningar. Vi kan skapa mer värde för pengarna och mervärde för hela projektet.  

Alliansens uppgift är att framlägga olika alternativ för beställaren. Av dem väljs en kostnadseffektiv kompromiss som beaktar möjligheten att använda byggnaden tillräckligt flexibelt för olika ändamål under hela dess livscykel. Drifts-, underhålls- och energikostnaderna för den nya byggnaden ska hållas på en rimlig nivå.  

Bekanta dig med projektteamet! Här presenterar vi medlemmar i projektalliansen Bothnia High 5 och berättar om deras uppgifter.

Läs mer

H-nybyggnationen förverkligas i successiva utvecklings- och förverklingsfaser. Noggrannare tidtabeller och faser hittar du här.

Läs mer

Alliansmodellen bygger på öppenhet och förtroende

I alliansmodellen ansvarar vi gemensamt för planeringen och genomförandet av projektet och delar därmed på nyttorna och riskerna. Vårt mål är att ständigt förbättra vår prestationsförmåga.

Vårt gemensamma alliansavtal bygger på öppenhet, förtroende, gemensam riskhantering, gemensamt ansvar och gemensamt beslutsfattande.  

Vi följer principen För projektets bästa, enligt vilken vi väljer de lösningar och beslut som är bäst ur hela projektets perspektiv. Vår arbetsmetod bygger på öppenhet och förtroende och vi anklagar inte varandra.  

“Vårt gemensamma alliansavtal bygger på öppenhet, förtroende, gemensam riskhantering, gemensamt ansvar och gemensamt beslutsfattande. ”
Bothnia High 5 -projektiallianssi

Vad betyder en allians eller Open book-principen? Läs ordlistan och de viktigaste elementen och principerna för alliansen här.

Läs mer

Vill du veta mer om alliansen Bothnia High 5 eller om H-nybyggnationen? Här finns vanligen ställda frågor med svar sammanställda.

Läs mer