Alliansens spelregler

Alla personer i alliansen har förbundit sig att följa gemensamt uppgjorda spelregler. Syftet med dem är att främja samarbete, beslutsfattande och projektets framåtskridande samt öppenhet, jämlikt bemötande och tillit.

Allianssin pelisäännöt allekirjoitukset

FÖRTROENDE

 • Jag är värd andras förtroende
 • Jag litar på mig själv och andra
 • Jag är ärlig mot mig själv och andra
 • Jag vågar erkänna om jag har gjort fel
 • Jag anklagar inte andra

GEMENSAMT ANSVAR

 • Jag förstår att vi kan nå vårt mål endast genom samarbete
 • Jag går från ”Jag behöver”-tänk till ”Vi behöver”-tänk
 • Jag lämnar skyttegroparna och slutar med stuprörstänk

POSITIVT KLIMAT

 • Jag uppmuntrar och stöder andra
 • Jag glömmer inte att det är viktigt med humor och skratt
 • Jag bidrar till ett klimat där vi vågar pröva på nya idéer'
   

RESPEKT

 • Jag respekterar mig själv och andra
 • Jag lyssnar på andras åsikter
 • Jag utmanar mig själv att förstå andras idéer och synvinklar
 • Jag kommer ihåg att vi fattar besluten tillsammans
 • Jag är närvarande på möten (jag stänger av mobiltelefonen osv.)
 • Jag ger och tar emot konstruktiv kritik
 • Jag deltar i möten där jag behövs

PRIORITERING AV INFORMATION

 • Jag fokuserar på att begära och ge information
 • Jag försöker sammanfatta det viktigaste
 • Jag kommer ihåg att det viktiga lätt försvinner i den stora mängden information
 • Jag följer reglerna för hur data ska sparas
 • Jag förespråkar Open Space-metoden

REJÄLT BESLUTSFATTANDE

 • Jag vet att varje verkstad ska leda till tydliga beslut
 • Jag informerar tydligt om besluten enligt överenskommelse
 • Jag ser till att alla beslut som fattas på mötena skrivs ner
   

 

ÖPPENHET

 • Jag delar aktivt och öppet med mig av min kunskap till dem som behöver det
 • Jag kommunicerar begripligt och håller inte saker för självklara
 • Jag kommer ihåg att de andra inte är tankeläsare

RESPEKT FÖR TIDEN

 • Jag gör det vi har kommit överens om och håller tidtabellerna
 • Jag ger andra arbetsro när det behövs
 • Jag kommer i tid och arbetar effektivt
 • Jag är flexibel, om det behövs mer tid för att hitta den bästa lösningen

FLEXIBILITET

 • Jag är flexibel mot andra
 • Jag känner igen andras ”revir”
 • Jag godkänner att man ibland behöver bolla frågor för att hitta rätt kompetens
 • Jag är beredd att förnya mig och ändra åsikt

De viktigaste målen för Bothnia High 5 är friska utrymmen och en trygg miljö, nöjda kunder och anställda och den bästa kvaliteten i Finland.

Läs mer

Bekanta dig med projektteamet! Här presenterar vi medlemmar i projektalliansen Bothnia High 5 och berättar om deras uppgifter.

Läs mer