Alliansens tidtabell

I projektalliansen Bothnia High 5 pågår som bäst en genomförandefas. Projektets genomförandefas består av byggtiden och en fem år lång ansvarstid, som börjar då byggnaden tas i bruk. Under byggtiden fortsätter detaljplaneringen och H-huset byggs enligt beställarens mål.

Under utvecklingsfasen, som föregick genomförandefasen och inleddes i december 2017, har man gjort upp planer samt gjort ändringar i infrastrukturen och utfört förberedande arbeten på sjukhusområdet.

Den nya byggnaden tas i bruk 2022.

Alliansens tidtabell Bothnia High 5
Alliansprojektet för H-byggnaden genomförs i på varandra följande utvecklings- och genomförandefaser.

Utvecklingsfas

Målen för utvecklingsfasen är att

 • bilda alliansorganisationen
 • fastställa alliansens ledningssystem
 • utveckla lednings- och rapportförfaranden för alliansen
 • fastställa alliansens nyckelresultatområden samt mätare för dem utifrån beställarens mål och ramvillkor
 • göra upp en upphandlingsstrategi för alliansen
 • göra upp en försäkringsplan för alliansen
 • göra upp en projektplan för utvecklingsfasen
 • fastställa planeringsgrunderna för projektet
 • fastställa projektets kostnadsmål
 • skapa och utveckla tekniska lösningar och metoder för projektet
 • göra upp en projektplan för genomförandefasen.


Genomförandefas

Projektets genomförandefas består av byggfasen och en ansvarstid på fem år.  

Uppgifter under genomförandefasen är att

 • fortsätta planeringen av projektet och uppföra byggnaden enligt beställarens mål
 • planera ibruktagandet
 • planera ansvarstiden och övergången till underhåll och drift
 • sköta de uppgifter som hör till ansvarstiden.

TAS-vaiheen aikataulu2_SV.png

Byggfasen upphör då arbetena är färdiga och mottagningen är godkänd, varvid ansvarstiden börjar.

Under ansvarstiden ansvarar vi för att entreprenaden motsvarar avtalet och säkerställer i samråd med beställaren att ibruktagandet och underhållet av byggnaden börjar som planerat.  

Vi bygger friska utrymmen och en trygg miljö för sjukhusets kunder och anställda. Läs mer om den nya H-byggnaden.

Läs mer

Vad betyder en allians eller Open book-principen? Läs ordlistan och de viktigaste elementen och principerna för alliansen här.

Läs mer