Alliansens tidtabell

Bothnia High 5 befinner sig för tillfället i utvecklingsfasen. Utvecklingsfasen inleddes den 22 december 2017 och pågår till slutet av april 2019.  

Vi har gjort en hel del förberedande arbeten på sjukhusområdet, så att genomförandefasen kan inledas i maj 2019. Under genomförandefasen fortsätter detaljplaneringen och byggarbetena inleds. Den nya byggnaden tas i bruk 2022.

Alliansprojektet för H-byggnaden genomförs i på varandra följande utvecklings- och genomförandefaser.

Alliansens tidtabell Bothnia High 5

Utvecklingsfas

Målen för utvecklingsfasen är att

 • bilda alliansorganisationen
 • fastställa alliansens ledningssystem
 • utveckla lednings- och rapportförfaranden för alliansen
 • fastställa alliansens nyckelresultatområden samt mätare för dem utifrån beställarens mål och ramvillkor
 • göra upp en upphandlingsstrategi för alliansen
 • göra upp en försäkringsplan för alliansen
 • göra upp en projektplan för utvecklingsfasen
 • fastställa planeringsgrunderna för projektet
 • fastställa projektets kostnadsmål
 • skapa och utveckla tekniska lösningar och metoder för projektet
 • göra upp en projektplan för genomförandefasen.

Under utvecklingsfasen gör vi ändringar i infrastrukturen och höjer parkeringshuset. 

Utvecklingsfas tidtabell Bothnia High 5


Genomförandefas

Projektets genomförandefas består av byggfasen och en ansvarstid på fem år.  

Uppgifter under genomförandefasen är att

 • fortsätta planeringen av projektet och uppföra byggnaden enligt beställarens mål
 • planera ibruktagandet
 • planera ansvarstiden och övergången till underhåll och drift
 • sköta de uppgifter som hör till ansvarstiden.

Byggfasen upphör då arbetena är färdiga och mottagningen är godkänd, varvid ansvarstiden börjar.

Under ansvarstiden ansvarar vi för att entreprenaden motsvarar avtalet och säkerställer i samråd med beställaren att ibruktagandet och underhållet av byggnaden börjar som planerat.  

Vi bygger friska utrymmen och en trygg miljö för sjukhusets kunder och anställda. Läs mer om den nya H-byggnaden.

Läs mer

Vad betyder en allians eller Open book-principen? Läs ordlistan och de viktigaste elementen och principerna för alliansen här.

Läs mer