Mål för alliansen

  • Kundorientering: vi bygger friska utrymmen och en trygg miljö för kunder och anställda. Kunderna ska tycka att kvaliteten är den bästa i hela Finland.

  • Effektiva och flexibla utrymmen: vi är förberedda på att kundernas behov förändras. 

  • Smart sjukhus: vi förutser utvecklingen inom verksamheten och den kliniska teknologin.

  • Planering och byggande av hög kvalitet: vi söker, planerar och förverkligar de bäst fungerande lösningarna inom den överenskomna tidtabellen. Vi säkerställer att sjukhusets verksamhet löper smidigt under projektets gång.

  • Kostnadseffektiv och hållbar livscykel: underhåll och kontroll över ändringar.

  • Positiv och dynamisk publicitet: vi kommunicerar öppet, rakt och aktivt om projektet.
“Vårt mål är att kunden ska tycka att kvaliteten är den bästa i Finland.”
Marina Kinnunen
Direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt

Vi bygger friska utrymmen och en trygg miljö för sjukhusets kunder och anställda. Läs mer om den nya H-byggnaden.

Läs mer