Projektorganisation

Alliansens ledningsgrupp har den högsta beslutande makten. Det operativa arbetet leds av projektchefen, som bistås av projektgruppen.  

Alliansens ledningsgrupp

Alliansen leds av en ledningsgrupp. Dess viktigaste uppgift är att övervaka alliansens arbetsmetoder och prestationsförmåga så att alliansens mål uppnås.  I ledningsgruppen ingår representanter för alla parter i alliansen. Ledningsgruppen föregår med gott exempel genom att delta och förbinda sig till alliansens principer och sporra alliansorganisationen till goda resultat. Ledningsgruppens beslut är enhälliga.  

Alliansens ledningsgrupp:
Marina Kinnunen (VSVD)
Ulf Stenbacka (VSHP) 
Mikael Snellman (YIT)
Tapio Niemi (YIT)
Petri Kontukoski (Arkkitehdit Kontukoski)
Juha-Pekka Smolander (Ramboll Finland)
Pekka Pajuniemi (Granlund Österbotten)

Alliansens projektgrupp

Alliansens projektgrupp har i uppgift att leda och koordinera det dagliga arbetet inom projektet. 

Camilla Ahlskog (VSVD)
Sanna Ahola (VSVD)
Toni Ahola (VSVD)
Timo Koivisto (VSVD)
Jussi Kontturi (VSVD) 
Stefan Nygård (VSVD)
Markus Kaustinen (YIT), alliansens projektchef
Jaakko Linnolahti (YIT)
Tommi Hirvelä (YIT)
Petri Laitila (YIT) 
Rami Kolehmainen (Raami Arkkitehdit)
Mats Strömbäck (Ramboll Finland)
Kari Rintamäki (Granlund Österbotten)

Alliansens projektchef

Alliansens projektchef Markus Kaustinen är ansvarig inför alliansens ledningsgrupp i fråga om utförande av uppgifterna under utvecklings- och genomförandefasen och den dagliga ledningen. Projektchefen sköter de uppgifter som fastställts i ledningssystemet. Han leder, stöder och vägleder samt skapar och upprätthåller en hög prestationsnivå i hela alliansorganisationen. 

Bekanta dig med projektteamet! Här presenterar vi medlemmar i projektalliansen Bothnia High 5 och berättar om deras uppgifter.

Läs mer

KONTAKTUPPGIFTER Adresser till projekt- och byggkontor samt kontaktpersoner hittar du här.

Läs mer